Математика. Ґрунтовна підготовка до ЗНО

Передмова

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Частина перша. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Розділ І. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ПРОГРАМАМИ ІЗ МАТЕМАТИКИ 5-9 КЛАСІВ

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ, МІШАНІ ЧИСЛА ТА ЇЇ НАД НИМИ

Тема 3. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Тема 5. ВІДСОТКИ. ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИ

Тема 6. СТЕПІНЬ ІЗ НАТУРАЛЬНИМ І ЦІЛИМ ПОКАЗНИКАМИ

Тема 7. ОДНОЧЛЕНИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Тема 8. МНОГОЧЛЕНИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Тема 9. АЛГЕБРАЇЧНІ ДРОБИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Тема 10. АРИФМЕТИЧНИЙ КВАДРАТНИЙ КОРІНЬ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

Тема 11. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Тема 12. ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Тема 13. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ, ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Тема 14. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ, КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Тема 15. РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Тема 16. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ. АРИФМЕТИЧНА І ГЕОМЕТРИЧНА ПОСЛІДОВНОСТІ

Розділ II. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ПРОГРАМОЮ З МАТЕМАТИКИ 10 КЛАСУ

Тема 17. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС І КОТАНГЕНС ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТУ

Тема 18. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ВИРАЗІВ

Тема 19. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ І ОБЕРНЕНО ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Тема 20. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ

Тема 21. КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ. СТЕПІНЬ З РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

Тема 22. СТЕПЕНЕВІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Розділ III.ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ПРОГРАМОЮ З МАТЕМАТИКИ 11 КЛАСУ

Тема 23. ПОКАЗНИКОВА ФУНКЦІЯ. ПОКАЗНИКОВІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Тема 24. ЛОГАРИФМИ. ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЯ. ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Тема 25. ПОХІДНА ФУНКЦІЇ, ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ ЗМІСТ

Тема 26. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Тема 27. ПЕРВІСНА, НЕВИЗНАЧЕНИЙ І ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛИ

Тема 28. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА

Тема 29. СПОЛУКИ. БІНОМ НЬЮТОНА

Тема 30. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ, НЕРІВНОСТЕЙ ТА ЇХ СИСТЕМ

Тема 31. ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТІ

Тема 32. ВСТУП ДО СТАТИСТИКИ

ГЕОМЕТРІЯ

Частина перша. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Розділ І. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ПРОГРАМОЮ З ГЕОМЕТРІЇ 7-9 КЛАСІВ

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПЛАНІМЕТРІЇ. ГЕОМЕТРИЧНА ФІГУРА. ПОНЯТТЯ ПРО АКСІОМИ І ТЕОРЕМИ, ПОНЯТТЯ ПРО ОБЕРНЕНУ ТЕОРЕМУ

Тема 2. КУТИ ТА ЇХ ВИДИ. ВЕЛИЧИНА КУТА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ. СУМІЖНІ І ВЕРТИКАЛЬНІ КУТИ

Тема 3. ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ І ПРЯМІ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ

Тема 4. ТРИКУТНИКИ ТА ЇХ ВИДИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ. РІВНОБЕДРЕНИЙ ТРИКУТНИК ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Тема 5. СУМА КУТІВ ТРИКУТНИКА

Тема 6. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ. ТЕОРЕМА ПІФАГОРА

Тема 7. ПОНЯТТЯ ПЛОЩІ. ПЛОЩА ТРИКУТНИКА

Тема 8. КОЛО І КРУГ. ДОТИЧНА ДО КОЛА

Тема 9. ВПИСАНІ КУТИ

Тема 10. ДОВЖИНА КОЛА І ПЛОЩА КРУГА

Тема 11. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ТРИКУТНИКИ

Тема 12. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ГОСТРОГО КУТА ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА

Тема 13. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДОВІЛЬНИХ ТРИКУТНИКІВ

Тема 14. ПАРАЛЕЛОГРАМИ, ЇХ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Тема 15. ТРАПЕЦІЇ, ЇХ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ. ВПИСАНІ І ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ

Тема 16. ПЛОЩА ЧОТИРИКУТНИКІВ

Тема 17. МНОГОКУТНИКИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Тема 18. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Тема 19. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

Тема 20. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Розділ II. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ПРОГРАМОЮ З ГЕОМЕТРІЇ 10-11 КЛАСІВ

Тема 21. АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

Тема 22. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ. ВІДСТАНІ І КУТИ У ПРОСТОРІ

Тема 23. МНОГОГРАННИКИ. ПРИЗМИ, ЇХ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Тема 24. ПІРАМІДИ, ЇХ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Тема 25. ПЛОЩІ ПОВЕРХНІ ТА ОБ’ЄМ МНОГОГРАННИКІВ

Тема 26. ПРАВИЛЬНІ МНОГОГРАННИКИ

Тема 27. ЦИЛІНДРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Тема 28. КОНУСИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Тема 29. КУЛІ (СФЕРИ) ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Тема 30. ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ І ОБ’ЄМИ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

Тема 31. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ У ПРОСТОРІ

Тема 32. ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ

ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ З АЛГЕБРИ

ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ З ГЕОМЕТРІЇ

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО

ВІДПОВІДІ ДО ТРЕНУВАЛЬНИХ ТЕСТІВ У ФОРМАТІ ЗНО