Граматика української мови - О. К. Безпояско 1993

ПЕРЕДМОВА


МОРФОЛОГІЯ

ПРЕДМЕТ МОРФОЛОГІЇ. ОЗНАКИ МОРФОЛОГІЧНОГО СЛОВА звуки

ГОЛОВНІ ПОНЯТТЯ ГРАМАТИКИ

Граматичне значення і способи його вираження

Граматична категорія

Частини мови і службові слова (аналітичні синтаксичні морфеми)


ІМЕННИК

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ГРУПИ ІМЕННИКА

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА

Граматична категорія відмінка

СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ

Називний відмінок

Давальний відмінок

Знахідний відмінок

Орудний відмінок

Місцевий відмінок

Кличний відмінок

ТРАНСПОЗИЦІЙНІ ФОРМИ ВІДМІНКІВ

Граматична категорія роду

ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

Іменники парного роду

Іменники спільного роду

МАСКУЛІЗМИ

ФЕМГНАТИВИ

ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

Встановлення родової ознаки за семантикою слова

Родові ознаки незмінюваних слів

Рід абревіатур

Граматична категорія числа

ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО — ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА

Кількісні іменники

Іменники — родо-видові поняття числа

Збірні іменники

ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА

Числові ознаки назв маси, якості, дії

Число власних назв

Співвідношення змісту і форми вираження граматичних категорій іменника

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ПРИКМЕТНИК

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЕМАНТИКО — ГРАМАТИЧНІ ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ПРИКМЕТНИКА

СЕМАНТИКО — ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Категорія співвідносної інтенсивності ознаки

ПРИКМЕТНИКИ ВИЩОГО СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ

ПРИКМЕТНИКИ НАЙВИЩОГО СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ

КАТЕГОРІЯ ОБМЕЖЕННЯ ОЗНАКИ

Категорія кількісної градації ознаки

ПРИКМЕТНИКИ ЗМЕНШЕНОЇ КІЛЬКОСТІ ОЗНАКИ

ПРИКМЕТНИКИ ЗБІЛЬШЕНОЇ КІЛЬКОСТІ ОЗНАКИ

ЛЕКСИКО — СЕМАНТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ


Категорія посесивності

ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ

ПРИСВІЙНО-ВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКИ

Категорія темпоральності

Категорія локатива

Категорія речовинності

Категорія ознаки предмета за дією

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІСТУ І ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ У КАТЕГОРІЯХ ПРИКМЕТНИКА

ПЕРЕХІД ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЯКІСНІ

АД'ЄКТИВАЦІЯ

СУБСТАНТИВАЦІЯ ПРИКМЕТНИКІВ


ЧИСЛІВНИК

ЧИСЛІВНИК У СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ

РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЛІВНИКІВ

СТРУКТУРНІ РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ

СИНТАКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЧИСЛІВНИКІВ


ДІЄСЛОВО

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛОВА

ПОДІЛ ДІЄСЛІВ НА ДІЄВІДМІНИ

СЛОВОТВІР ДІЄСЛОВА

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

Категорія аспектуальності

Категорія виду

Категорія родів дії

Категорія персональності/імперсональності

Категорії особи і числа

Категорія часу

Категорія способу

Категорія перехідності/неперехідності

Категорія стану


ПРИСЛІВНИК

ПРИСЛІВНИК ЯК ОКРЕМА ЧАСТИНА МОВИ

СИНТАКСИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ПРИСЛІВНИКА

МОРФОЛОГІЧНА ОДНОФОРМНІСТЬ І БЕЗКАТЕГОРІЙНІСТЬ ПРИСЛІВНИКА

СИНТАКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИСЛІВНИКА

СЕМАНТИКО-СИКТАКСИЧНІ ГРУПИ ПРИСЛІВНИКІВ

ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИСЛІВНИКИ

ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

Відіменникова адвербіальна деривація

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ТЕМПОРАЛЬНОГО СЕМАНТИКОЮ

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ ЦІЛЬОВОЇ СЕМАНТИКИ

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ПРИЧИНОВОЮ СЕМАНТИКОЮ

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ

Відприкметникова адвербіальна деривація

Віддієслівна адвербіальна деривація

СИНТЕТИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ

НЕЧАСТИНОМОВНИЙ СТАТУС СЛУЖБОВИХ СЛІВ


ПРИЙМЕННИК

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ПРИЙМЕННИКА

ВЛАСНЕ — ПРИЙМЕННИКОВІ СЕМАНТИКО — ГРАМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ

ПРИЙМЕННИК

СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ПРИЙМЕННИКІВ

Просторові прийменники

Темпоральні прийменники

Логічні прийменники


СПОЛУЧНИК

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ СПОЛУЧНИКА

ПЕРВИННІ І ВТОРИННІ СПОЛУЧНИКИ

ГРАМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ

ГРУПИ СПОЛУЧНИКІВ ЗА СПОСОБОМ УЖИВАННЯ


ЧАСТКА

ПРОБЛЕМА ЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ ЧАСТОК

СКЛАД ЧАСТОК ЗА ПОХОДЖЕННЯМ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС ЧАСТОК

ЧАСТКИ — ОРГАНІЗАТОРИ КОМУНІКАТИВНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ


ВИГУК

ПРОБЛЕМА СТАТУСУ ВИГУКУ В ТЕОРЕТИЧНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

СТРУКТУРА ВИГУКІВ

КОНТЕКСТУАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЗНАЧЕНЬ ВИГУКІВ

ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА