Історія географії - Мирослава Влах 2018Передмова

1. Організаційно-структурний розділ

1.1. Структура навчальної дисципліни «Історія географії»

1.2. Програма навчальної дисципліни «Історія географії»

1.2.1. Змістовий модуль 1. Тема 1. Зміст, структура та завдання курсу

1.2.1. Змістовий модуль 1. Зміст, структура та завдання курсу. Історія географії: давні часи — епоха великих географічних відкриттів. Тема 2. Географічні ідеї античного періоду

1.2.1. Змістовий модуль 1. Зміст, структура та завдання курсу. Історія географії: давні часи — епоха великих географічних відкриттів. Тема 3. Географічні ідеї середньовічного періоду (V-XV ст.)

1.2.1. Змістовий модуль 1. Тема 4. Великі географічні відкриття та їхні науково-теоретичні наслідки (XVI - XVII ст.)

1.2.2. Змістовий модуль 2. Історія географії ХVІІІ-XХ. Тема 5. Розвиток географічних ідей у ХVІІІ-першій половині ХІХ ст.

1.2.2. Змістовий модуль 2. Історія географії ХVІІІ-XХ. Тема 6. Розвиток географічних ідей у другій половині у ХІХ-на початку ХХ ст.

1.2.2. Змістовий модуль 2. Історія географії ХVІІІ-XХ. Тема 7. Головні напрямки розвитку географічної науки у XX ст.

1.2.2. Змістовий модуль 2. Історія географії ХVІІІ-XХ. Тема 8. Географічні дослідження України. Теоретичні ідеї українських географів

1.2.2. Змістовий модуль 2. Історія географії ХVІІІ-XХ. Тема 9. Розвиток географії у Львівському університеті

1.3. Система оцінювання роботи студентів

1.4. Список рекомендованої літератури

2. Навчально-методичний розділ

2.1. Завдання семінарських і самостійних робіт змістового модуля 1

Тема 1. Антична натурфілософія і зародження наукових напрямків географічних досліджень

Тема 2. Великі географічні відкриття і географічна карта світу (XV-XVIII ст.)

2.2. Тестові завдання змістового модуля 1 «Зміст, структура та завдання курсу. Історія географії: давні часи - епоха Великих географічних відкриттів»

2.3. Завдання семінарських і самостійних робіт змістового модуля 2 «Історія географії ХVIII-XX ст.

Тема 3. Територіальні відкриття ХІХ-ХХ

Тема 4. Історія природничо-географічних досліджень в Україні

Тема 5. Історія суспільно-географічних досліджень в Україні

Тема 6. Становлення наукових географічних шкіл у Львівському університеті

2.4. Тестові завдання змістового модуля 2. «Історія географії ХVIII-XX ст.

2.5. Самостійна робота

2.5.1. Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

2.5.2. Методичні рекомендації до оформлення індивідуального навчально-дослідного завдання

3. Інформаційно-допоміжний розділ

3.1. Хронологія головних географічних відкриттів і подорожей

3.2. Картосхеми маршрутів >найважливіших плавань і експедицій

3.3. Статті, тексти лекцій

Геродот як предтеча географічного українознавства

Особливості географії середньовічного періоду(V–XV ст.)

Історія становлення української географії: класичний і новий періоди

Степан Рудницький: розвиток української суспільно-географічної термінології

Праці Володимира Кубійовича в історії становлення агрогеографічних досліджень карпатського регіону

Внесок професора Євгена Храпливого у розвиток української агрогеографії

Львівська суспільна географія на загальноукраїнському та європейському тлі: історико-компаративний аналіз

Львівська суспільно-географічна школа: еволюція агрогеографічної концепції

Античні витоки сучасної географи: концептуальний підхід