ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Умовний спосіб (The Subjunctive Mood)

Уживання та утворення умовного способу

1. Умовний спосіб виражає дію не як реальну, а таку, що могла б відбутися за певних умов, або є бажаною (небажаною), реальною чи нереальною.

2. В українській мові умовний спосіб виражається за допомогою дієслова в минулому часі з часткою б, би, в англійській мові — багатьма формами.

3. За однією з класифікацій пропонується ділити форми умовного способу на три групи. До першої групи належать the Present Subjunctive, the Past Subjunctive i the Past Perfect Subjunctive.

It is important that she be there. — Важливо, щоб вона була там.

The Past Subjunctive

If she were here, she would help us. — Якби вона була тут, вона допомогла б нам.

The Past Perfect Subjunctive

If I had seen him yesterday, I should have asked him to help me. — Якби я побачив його вчора, я попросив би його допомогти мені.

4. The Present Subjunctive збігається з інфінітивом без частки to і вживається для вираження необхідної, бажаної дії:

It is desirable that Fred take part in the meeting. — Бажано, щоб Фред узяв участь у зборах.

The Present Subjunctive не має часових форм: та сама форма може вживатися стосовно теперішнього, минулого і майбутнього часів:

The teacher suggests (suggested, will suggest) that the book be read on Sunday. — Учитель пропонує (запропонував, пропонуватиме), щоб книжку прочитали в неділю.

5. The Past Subjunctive збігається за формою з the Past Indefinite дійсного способу і виражає нереальну дію, що відноситься до теперішнього або майбутнього часу, при цьому дієслово to be має форму were для всіх осіб однини і множини:

If I were an engineer, I should repair my motor cycle myself. — Якби я був інженером, я б сам відремонтував свій мотоцикл.

If you came to my place tomorrow, I should give you this magazine. — Якби ти прийшов до мене завтра, я дав би тобі цей журнал.

We should (would)/could go to the concert (today or tomorrow) if we were not very busy. — Ми пішли б на концерт (сьогодні або завтра), якби не були дуже зайняті.

6. The Past Perfect Subjunctive збігається з the Past Perfect дійсного способу і виражає нереальну дію в минулому:

If I had seen him yesterday, I should have asked him to help те. — Якби я побачив його вчора, я попросив би його допомогти мені.

If he had had time yesterday, he would have gone there. — Якби в нього був учора час, він би поїхав туди.

We should (would)/could have gone to the concert yesterday if we hadn’t been very busy — Ми пішли б на концерт учора, якби не були дуже зайняті.

7. До другої групи умовного способу, що виражає дію, яка, можливо, відбудеться в майбутньому, однак упевненості в реальності цієї дії немає, належить поєднання should (для всіх осіб однини і множини) з Indefinite Infinitive і з Perfect Infinitive:

It is desirable that the work should be ready by 7 o’clock. — Бажано, щоб робота була закінчена до 7-ї години.

I am sorry that he should think so. — Шкода, що він так думав.

Why should they think so? — Чому вони так думають?

8. Після таких конструкцій:


It is important

should

It is impossible


It is surprising


It is necessary that everybody should be here at 8 o’clock. —

Необхідно, щоб усі були тут о 8 годині.


to propose

should

to order


to demand


The teacher demands that all the pupils should hand in their

dictations at once. — Учитель вимагає, щоб усі учні здали диктанти негайно.

should


It is time we should go home. — Час іти додому.

9. До третьої групи належить поєднання should (для 1-ї особи однини і множини) і would (для решти осіб однини і множини) з Indefinite Infinitive та Perfect Infinitive:

If he had read this book yesterday, he would have answered the question. — Якби він прочитав цю книжку вчора, він відповів би на запитання.