ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієслово have to

Дієслово have to виражає:

а) необхідність у зв’язку з обставинами:

I had to stay at home as I felt very bad. — Я повинен був залишитися вдома, тому що дуже погано себе почував.

б) відсутність необхідності:

They don’t have to bring their dictionaries. — їм не треба приносити словники.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова must інфінітив вживається без частки to.

Наприклад: I must do my homework.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова have інфінітив вживається з часткою to.

Наприклад: You have to get up earlier.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова ought інфінітив вживається з часткою to.

Наприклад: You ought to help your friend.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова need інфінітив вживається без частки to.

Наприклад: You needn't go to the library.


Present

Питальна

Заперечна

I (you, we, they) have to do it.

Do I (you, we, they) have to do it?

I (you, we, they) don't have to do it.

He (she, it) has to do it.

Does he (she, it) have to do it?

He (she, it) doesn't have to do it.


Past

Питальна

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) had to do it.

Did I (you, he, she, it, we, they) have to do it?

I (you, he, she, it, we, they) didn't have to do it.


Future

Питальна

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) will have to do it.

Will I (you, he, she, it, we, they) have to do it?

I (you, he, she, it, we, they) won't have to do it.