ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієслово ought

1. Дієслово ought у сполученні з інфінітивом основного дієслова виражає моральний обов’язок, бажаність дії.

2. Українською мовою перекладається словами повинен, слід, слід було. Після ought інфінітив вживається з часткою to:

Не ought to help his friend. — Він повинен (йому слід було) допомогти своєму другові.

You ought to be more careful. — Вам слід було бути обережнішим.

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) ought to do it.

I (you, he, she, it, we, they) ought not to do it.

Питальна форма вживається надзвичайно рідко