ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієслово must

1. Дієслово must виражає:

а) дію, необхідну з точки зору того, хто говорить, необхідність, обов’язок, наказ або категоричне прохання:

I must do this exercise. — Я повинен (мені потрібно) зробити цю вправу.

б) необхідність дії:

Не must consult a doctor. — Йому потрібно порадитись із лікарем.

в) наказ:

You must translate the chapter before my sister comes. — Ви повинні перекласти главу до того, як прийде моя сестра.

г) категоричну заборону (у заперечних реченнях):

You must not go there. — Вам (тобі) не можна йти туди.

д) упевненість:

Look! It must be my sister. — Подивись! Це повинна бути моя сестра.


Питальна

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) must do it.

Must I (you, he, she, it, we, they) do it?

I (you, he, she, it, we, they) must not do it.

2. Оскільки must не має форми минулого і майбутнього часів, замість нього вживається дієслово to have у відповідних часових формах з наступним інфінітивом з часткою to.

Минулий час

Майбутній час

must

had to

will have to

I must wait for him. —

Я повинен (маю) на нього чекати.

I had to wait for him

винен був (мав) на нього чекати.

I will have to wait for him tomorrow. — Завтра я повинен буду (маю) на нього чекати.

3. Зверніть увагу на те, що в українській мові дієслово мати також може виражати необхідність, обов’язок:

Я маю (повинен) це зробити. — I must (have to) do it.

Я мав це зробити, але не зробив. — I had to do it, but I haven’t done.