ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієслово should

Дієслово should виражає:

а) пораду:

She should see a doctor today. — їй слід піти сьогодні до лікаря.

б) здивування, обурення:

Питальна

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) should do it.

Should I (you, he, she, it, we, they) do it?

I (you, he, she, it, we, they) should not do it.

Why should I go there? — Навіщо мені туди йти?