ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Пасивний стан (The Passive Voice)

Питальні речення у непрямій мові (Interrogative Sentences in Indirect Speech)

У непрямих запитаннях, на відміну від прямих, прямий порядок слів: підмет ставиться перед присудком; у the Present і Past Indefinite у непрямих запитаннях не вживається допоміжне дієслово to do.

He asks me where I am going.

The friend asks him, «When do you have breakfast?»

The friend asks him when he has breakfast.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Якщо непрямою мовою передається спеціальне або загальне запитання, використовується прямий порядок слів.

Якщо непрямою мовою передається загальне запитання, що починається допоміжним або модальним дієсловом, то непряме запитання вводиться сполучниками if або whether:

She asked me if (whether) I played the


piano.