ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Дієслова tо do, tо bе, tо have

Дієслово to do

Змістове

Підсилювальне

Do you speak English? They don't know German.

They will do their work tonight.

I haven't done it.

Do write to me.

He did understand this rule.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Дієслово to do може використовуватися для того, щоб показати контраст між вірним та невірним твердженням. Наприклад: She thinks I don't love her, but I do love her.