ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Пасивний стан (The Passive Voice)

Пряма і непряма мова (Direct and Indirect Speech)

1. При перетворенні прямої мови у непряму повідомлення прямої мови стає додатковим підрядним реченням, яке вводиться сполучником that. У розмовній мові сполучник that часто опускається:

Не says, “They will go to the theatre next week”.

He says that they will go to the theatre next week.

He says they will go to the theatre next week.

2. При перетворенні прямої мови у непряму особові та присвійні займенники змінюються залежно від змісту:

He says, “I play with my friends”.

He says that he plays with his friends.

3. Якщо у словах автора після дієслова to say вжито додаток (з прийменником to), то перед непрямою мовою замість дієслова to say вживається дієслово to tell, після якого додаток вживається без прийменника:

Не says to them, “I can get the tickets”.

He tells them that he can get the tickets.

4. Якщо у словах автора дієслово стоїть у минулому часі, то час дієслова прямої мови в непрямій мові змінюється згідно правила узгодження часів:

«I play tennis every day». — Ганна сказала: «Я граю в теніс кожного дня».

Ann said that she played tennis every day. — Ганна сказала, що грає в теніс кожного дня.

The man said, «I have lost the keys». — Чоловік сказав: «Я загубив ключі».

The man said that he had lost the keys. — Чоловік сказав, що загубив ключі.

She said, «I will go for a holiday in August». — Вона сказала: «Я поїду у відпустку в серпні».

She said that she would go for a holiday in August. — Вона сказала, що поїде у відпустку в серпні.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Якщо в головному реченні дієслово-присудок стоїть у теперішньому або майбутньому часі, то в підрядному додатковому реченні вживається будь-яка часова форма.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Якщо в головному реченні дієслово-присудок стоїть у минулому часі, то в підрядному додатковому реченні дієслово-присудок вживається в одному з минулих часів.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

При перетворенні прямої мови у непряму вказівні займенники, а також прислівники місця і часу здебільшого змінюються. Це треба запам'ятати!

5. При перетворенні прямої мови в непряму вказівні займенники, а також прислівники місця і часу здебільшого змінюються так:

today на that day

these на those

tomorrow на the next day

here на there

yesterday на the day before

now на then

ago на before


He said that he lived in that house.

She said, «I was here ten years ago».

She said that she had been there ten years before.