ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Пасивний стан (The Passive Voice)

Узгодження часів (The Sequence of Tenses)

1. В англійській мові є певна залежність уживання часових форм у головному і підрядному додатковому реченнях. Якщо в головному реченні дієслово-присудок стоїть у теперішньому або майбутньому часі, то в підрядному додатковому реченні вживається будь-яка часова форма залежно від змісту висловлювання:

She says (will say) that she learns English. — Вона каже (скаже), що вивчає англійську.

She says (will say) that she learned English at school. — Вона каже (скаже), що вивчала англійську в школі.

She says (will say) that she will learn English next year. — Вона каже (скаже), що буде вивчати англійську наступного року.

2. Якщо присудок у головному реченні виражений одним з минулих часів, звичайно the Past Indefinite, то і в підрядному додатковому реченні дієслово-присудок вживається в одному з минулих часів: the Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect або Future-in-the-Past.

3. Якщо дієслово-присудок головного речення виражає минулу дію, а дія підрядного додаткового речення відбувається в той самий період часу, то в підрядному реченні вживається the Past Indefinite або the Past Continuous:

She said she learned English. — Вона сказала, що вивчає англійську.

She said she was learning a poem by heart. — Вона сказала, що вчить вірш напам’ять.

4. Якщо дія підрядного додаткового речення відбулася раніше дії головного, то в підрядному реченні вживається the Past Perfect:

I knew that he had seen that film. — Я знав, що він бачив той фільм.

She said her son had broken the window. — Вона сказала, що її син розбив вікно.

5. Якщо в головному реченні дієслово-присудок виражає минулу дію, а дія підрядного додаткового речення є майбутньою стосовно головного, то в підрядному реченні вживається the Future-in-the-Past:

I hoped she would give me the book. — Я сподівався, вона дасть мені книжку.

The mother was sure he would write a letter on Sunday. — Мати була впевнена, він напише листа у неділю.