ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Майбутній час у минулому (The Future-in-the-Past)

Утворення і вживання майбутнього часу в минулому (The Future-in-the-Past)

Питальна

Заперечна

I would (should) go.

Would (Should) I go?

I would not (should not) go.

You would go.

Would you go?

You would not go.

He would go.

Would he go?

He would not go.

She would go.

Would she go?

She would not go.

It would go.

Would it go?

It would not go.

We would (should) go.

Would (Should) we go?

We would not (should not) go.

You would go.

Will you go?

You would not go.

They would go.

Would they go?

They would not go.

1. The Future-in-the-Past утворюється з допоміжних дієслів would, іноді для першої особи однини і множини should, та інфінітива основного дієслова без частки to:

2. The Future-in-the-Past виражає дію, яка є майбутньою з точки зору якогось минулого моменту, в той час як the Future Indefinite виражає дію, що відбудеться в майбутньому стосовно теперішнього моменту:

The Future-in-the-Past

He will write a letter tomorrow. — Він напише листа завтра.

He said he would write a letter the next day. — Він сказав, що завтра напише листа.

3. Українською мовою the Future-in-the-Past, як і the Future Indefinite, перекладається майбутнім часом.

Деякі випадки вживання майбутнього часу:

will, 'll, won't

а) Дія відбудеться, на думку того, хто говорить.

The weather will be fine tomorrow. — Завтра буде гарна погода.

б) Рішення виникло в момент мовлення.

Oh, I forgot to tell you. We'll discuss it in the evening. —

0, я забув тобі сказати. Ми будемо обговорювати це ввечері.

(be) going to...

а) Існує передумова для майбутньої події.

Look at him! Не is going to jump! — Подивись на нього! Він збирається стрибати!

б) Майбутня подія запланована.

We're going to buy a new car soon. — Ми збираємося купити нову машину.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форми the Future-in-the-Past утворюються за допомогою допоміжного дієслова would, іноді для першої особи однини і множини should та інфінітива основного дієслова без частки to.

She said she would finish the translation the next day. — Вона сказала, що закінчить переклад завтра.

The Present Continuous

Існує домовленість про майбутню дію.

«What are you doing tomorrow morning?» «I'm translating the article."— «Що Ви будете робити завтра вранці?»

«Я буду перекладати статтю.»

The Present Simple

Подія закріплена в календарі або у розкладі.

Next term starts on February, 9. — Наступний семестр почнеться дев'ятого лютого.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Усі часові форми пасивного стану утворюються за домогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі і III форми основного дієслова. The book is written. — Книгу написано.

The book was written. — Книгу було написано.

The book will be written. — Книгу буде написано.