ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Пасивний стан (The Passive Voice)

Поняття про пасивний стан

Якщо підмет означає особу або предмет, на які спрямовано дію іншої особи або предмета, то дієслово-присудок вживається в пасивному стані.

Усі часові форми пасивного стану утворюються з допоміжного дієслова to be у відповідному часі і the Past Participle основного дієслова:

The Passive Voice

The writer publishes novels every year. — Письменник друкує романи кожного року.

The novels are published by the writer every year. — Романи друкуються письменником кожного року.

The pupil read the book last week. — Учень прочитав книжку минулого тижня.

The book was read by the pupil last week. — Книжка була прочитана учнем минулого тижня.

They laughed at him. — Вони сміялися над ним.

Не was laughed at. — Над ним сміялися.

We sent for the doctor. — Ми послали за лікарем.

The doctor was sent for. — За лікарем послали.

They listened to him with interest. — Ми слухали його з цікавістю.

Не was listened to with interest. — Його слухали з цікавістю.


Таблиця часових форм дієслова в пасивному стані


Пасивний стан

Indefinite

Continuous

Perfect

Present

The house is built.

The house is being built.

The house has been built.

Past

The house was built.

The house was being built.

The house had been built.

Future

The house will be built.

The house will have been built.

Future-in-

the-Past

I said the house would be built.