УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. ЧАСТКА. ВИГУК

1. Частка — службова частим мови, що:

а) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;

б) вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними;

в) надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або слугує для утворення окремих граматичних форм.

Складіть (пригадайте) й запишіть речення з часткою. Підкресліть.

2. За змченням і вживанням частки поділяються на:

а) сурядності й підрядності;

б) модальні, заперечні, формотворчі;

в) похідні і непохідні.

Зробіть синтаксичний розбір речення. Я жбурляв не слова, а бомби із опечених гнівом уст (В. Симоненко).

3. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми:

а) дійсного способу дієслова;

б) умовного способіу дієслова;

в) наказового способу дієслова.

Частку хай (нехай) уведіть в речення.

4. Форма умовного способу дієслова утворюється за допомогою частки:

а) навіть;

б) хай;

в) би (б).

Утворіть форму наказового способу від дієслів хотіти, знати, думати.

5. 3вуконаслідувальні слова належать до:

а) іменників;

б) прислівників;

в) вигуків.

Звуконаслідувальне слово (на вибір) введіть у речення.

6. На письмі вигуки виокремлюють:

а) тире;

б) комами або знаком оклику;

в) комами й тире одночасно.

Запишіть народне прислів’я з вигуком. Підкресліть вигук.