ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Герундій (The Gerund)

Герундій має неозначену і перфектну форми активного і пасивного стану. За формою герундій збігається з відповідними формами дієприкметника.

Active Voice

Passive Voice

Indefinite

helping

being helped

Perfect

having helped

having been helped

Неозначена форма герундія (the Indefinite Gerund) означає дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом-присудком; дію, яка відноситься до майбутнього часу; дію, безвідносну до часу її виконання):

I am fond of reading. — Я люблю читати (завжди).

We think of going there in an hour. — Ми думаємо піти туди через годину (у майбутньому).

Ми знаємо, що він вчиться тут.

І know of his translating that poem.

Я знаю, що він перекладає цей вірш.


Перфектна форма герундія (the Perfect Gerund) виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком речення:

I don’t remember having read this book. — Я не пам’ятаю, щоб раніше читав цю книгу.

I know of his having translated that poem. — Я знаю, що він переклав цей вірш.

Герундій і присвійний займенник або іменник у присвійній формі, які стоять перед ним, утворюють герундіальний комплекс:

I remember his taking part in the competition. — Я пам’ятаю, що він брав участь у змаганні.