ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Інфінітив (The Infinitive)

1. В англійській мові інфінітив має форми стану, а також часу. Але часова форма інфінітива, як і інших неособових форм, лише вказує на співвіднесеність з моментом дії, вираженої дієсловом в особовій формі. При цьому форми стану звичайно мають лише перехідні дієслова.

Активний стан

Пасивний стан

Indefinite

to read [ri:d] to go

to be read [red]

Continuous

to be reading to be going

Perfect

to have read to have gone

to have been read

Perfect Continuous

to have been reading to have been going


2. Лише форми the Indefinite Infinitive активного і пасивного стану мають відповідні форми в українській мові:

to read — читати to be read — бути прочитаним

to write — писати to be written — бути написаним