ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Уживання інфінітива

Інфінітив у реченні може бути:

а) підметом:

То elect and to be elected to the parliament is the right of every citizen of Ukraine guaranteed by the Constitution. — Обирати і бути обраним до парламенту — це право кожного громадянина України, гарантоване Конституцією.

б) іменною частиною складеного присудка:

Her desire is to be a student. — Її бажання — стати студенткою.

в) частиною дієслівного складеного присудка з модальними дієсловами та їхніми синонімами:

You must be careful. — Ви повинні бути уважними.

This text must be translated in one minute. — Цей текст має бути перекладений за одну хвилину.

You will have to do this exercise tomorrow. — Ти маєш (повинен) зробити цю вправу завтра.

г) прямим додатком:

We asked him not to go there. — Ми просили його не йти туди.

д) означенням:

I have nо wish to be an engineer. — У мене немає бажання бути інженером.

е) обставиною:

Не came here to speak to me, not to you. — Він прийшов сюди поговорити зі мною, а не з тобою.