ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієслово need

Дієслово need вживається переважно у заперечних реченнях та виражає непотрібність дії.

You needn’t go there. — Вам не треба туди йти (немає необхідності).

“Must I do this work?” “No, you needn’t.” — «Я повинен вико ну вати цю роботу?» «Ні.»