ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Доконані часи (Perfect Tenses)

Утворення і вживання the Present Perfect Tense

Питальна

Заперечна

I have worked.

Have I worked?

I have not (haven't) worked.

You have worked.

Have you worked?

You have not (haven't) worked.

He has worked.

Has he worked?

He has not (hasn't) worked.

She has worked.

Has she worked?

She has not (hasn't) worked.

Стверджувальна

Питальна

Заперечна

It has worked.

Has it worked?

It has not (hasn't) worked.

We have worked.

Have we worked?

We have not (haven't) worked.

You have worked.

Have you worked?

You have not (haven't) worked.

They have worked.

Have they worked?

They have not (haven't) worked.

1. Стверджувальна форма the Present Perfect утворюється з допоміжного дієслова have, для третьої особи однини has і the Past Participle основного дієслова:

I have already closed the window. — Я вже зачинив вікно.

Не has just arrived from the Crimea. — Він щойно приїхав з Криму.

2. The Present Perfect вживається для вираження дії, яка відбулася в минулому, але пов’язана результатом з теперішнім, тобто з моментом мовлення:

I have read the book up to the end. — Я прочитав книжку до кінця, (результат — книжка прочитана)

3. The Present Perfect означає дію, яка відбулася протягом певного часу, який ще не закінчився.

4. The Present Perfect вживається:

а) коли є результат на певний теперішній час:

I have seen him. — Я бачив його.

б) коли є такі обставини часу, як today, this week, this year (month):

I have met him today. — Я зустрів його сьогодні.

в) коли вживаються прислівники неозначеного часу: ever (коли-небудь), never (ніколи), just (тільки що), not yet (ще ні), already (вже) і т. ін.:

I have never been to Britain. — Я ніколи не був у Британії. Не has already seen this film. — Він вже бачив цей фільм.

г) the Present Perfect вживається зі словами for і since:

We have known each other for many years. — Ми знаємо один одного багато років.

We have known each other since 1990. — Ми знаємо один одного з 1990 року.

5. У розмовній мові вживаються такі скорочені форми:

I’ve worked; She’s worked You haven’t worked; He hasn’t worked Порівняйте:

The Past Indefinite

I haven't spoken to her for two months. —

Я не розмовляв з нею два місяці.

I didn't speak to her yesterday. — Я не розмовляв з нею вчора.

Не has never been to Washington. — Він ніколи не був у Вашингтоні.

Не was in Washington 2 years ago. — Він був у Вашингтоні 2 роки тому.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форми the Present Perfect утворюються за допомогою допоміжного дієслова to have, для третьої особи однини has і III форми основного дієслова: She has already finished the translation. — Вона вже закінчила переклад.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Вживання the Present Perfect часто позначається такими прислівниками часу, як already, yet, ever, never, recently, lately, before.