ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Доконані часи (Perfect Tenses)

Утворення і вживання теперішнього доконаного тривалого часу (The Present Perfect Continuous Tense)

Питальна

Заперечна

I have been working.

Have I been working?

I have not been working.

You have been working.

Have you been working?

You have not been working.

He has been working.

Has he been working?

He has not been working.

She has been working.

Has she been working?

She has not been working.

It has been working.

Has it been working?

It has not been working.

We have been working.

Have we been working?

We have not been working.

You have been working.

Have you been working?

You have not been working.

They have been working.

Have they been working?

They have not been working.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форми the Present Perfect Continuous утворюються за допомогою допоміжної групи з дієслів to have, для третьої особи однини has, + been + IV форма основного дієслова: She has been translating for two hours. — Вона перекладає дві години.

The Present Perfect

I have been doing my homework for 2 hours. — Я виконую домашнє завдання дві години.

I have already done my homework. — Я вже виконав домашнє завдання.

She has been learning many German words. — Вона вчить багато німецьких слів.

She has learned many German words this week. — Вона вивчила багато німецьких слів цього тижня.

1. The Present Perfect Continuous утворюється з допоміжної групи з дієслова to be (have been/has been) і IV форми основного дієслова.

2. The Present Perfect Continuous означає дію, яка почалася в минулому і продовжується або закінчилася в момент мовлення.

3. The Present Perfect Continuous не вживається:

а) з дієсловами: to know, to understand, to love, to hate, to like, to dislike, тощо;

I have known him all my life. — Я знаю його все моє життя.

б) з одноразовими діями:

Не has written only once since he left. — Він написав тільки один раз з тих пір, як поїхав.

4. The Present Perfect Continuous вживається, коли є такі позначення часу, як: for some time, since a certain moment, since smb. did smth.:

I have been working here for twenty years. — Я працюю тут двадцять років.

She has been teaching German since she graduated from the University. — Вона викладає німецьку мову з тих пір, як закінчила університет.

5. У розмовній мові вживаються такі самі скорочені форми, як у the Present Perfect, наприклад:

I’ve been working. He’s been working.

We haven’t been working. She hasn’t been working. Порівняйте: