БІОЛОГІЯ ЗНО 2018 - КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ

НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ

КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН

ПОДІЛ КЛІТИН

ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ. ВІРУСИ, ПРІОНИ, ВІРОЇДИ

ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. БАКТЕРІЇ

РОСЛИНИ. БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ

ТВАРИНИ. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

  Одноклітинні тварини: загальна характеристика. Особливості будови та процесів їхньої життєдіяльності

  Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу

  Тип Хордові. Загальна характеристика та різноманітність хордових

  Клас Птахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Пристосованість до польоту

ЛЮДИНА

  Місце людини в системі органічного світу

  Вища нервова діяльність людини

РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ

СЕЛЕКЦІЯ

НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ЕКОСИСТЕМИ

БІОСФЕРА

ОХОРОНА ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ОРГАНІЗМІВ

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ

  Розв’язання задач на молекулярні основи спадковості

  Розв’язання задач на обмін речовин та енергії в клітині та організмі

  Розв’язання задач на фотосинтез і хемосинтез

  Розв’язання задач з екології

  Розв’язання задач на моногібридне схрещування

  Розв’язання задач на зворотне та аналізуюче схрещування

  Розв’язання задач на неповне домінування (проміжне успадкування) моногібридного схрещування

  Розв’язання задач на дигібридне схрещування

  Розв’язання задач на групи крові в людини

  Розв’язання задач на спадкування ознак, зчеплених зі статтю

ВІДПОВІДІ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ

ЛІТЕРАТУРА

ВИДАТНІ БІОЛОГИ