БІОЛОГІЯ ЗНО 2018 - КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ

Розв’язання задач на моногібридне схрещування

Деякі правила, що полегшують розв’язання генетичних задач

Правило перше. Якщо після схрещування двох фенотипно однакових особин у їхніх нащадків спостерігається розщеплення ознак, то ці особини гетерозиготні.

Правило друге. Якщо внаслідок схрещування особин, що відрізняються фенотипно за однією парою ознак, з’являється потомство, у якого спостерігається розщеплення за тією ж парою ознак, то одна з батьківських особин була гетерозиготною, а друга — гомозиготною рецесивною.

Правило третє. Якщо внаслідок схрещування фенотипно однакових (за однією парою ознак) особин у першому поколінні гібридів відбувається розщеплення ознак на три феногипні групи 1:2:1, то це свідчить про неповне домінування ознаки і про те, що батьківські особини є гетерозиготними.

Правило четверте. Якщо внаслідок схрещування двох фенотипно однакових особин у потомстві відбувається розщеплення ознак у співвідношенні 9:3:3:1, то вони були дигетерозиготними.

Правило п’яте. Якщо внаслідок схрещування двох фенотипно однакових особин у нащадків відбувається розщеплення ознак у співвідношеннях 9:3:4; 9:6:1; 9:7; 12:3:1; 13:3 або 15: 1, то це свідчить про взаємодію генів, причому розщеплення у співвідношеннях 9:3:4; 9:6:1 та 9:7 є ознакою комплементарної взаємодії генів, а в співвідношеннях 12:3:1; 13:3 та 15:1 — їхньої епістатичної взаємодії.

Алгоритм розв’язання деяких задач

1. Визначте домінантну й рецесивну ознаки за умовою задачі чи малюнком (якщо він додається).

2. Уведіть буквені позначення домінантної і рецесивної ознак.

3. Запишіть генотипи особин з рецесивною ознакою або особин з відомим за умовою задачі генотипом та їхні гамети.

4. Запишіть передбачувані генотипи для особин, у яких гамети відомі, враховуючи при цьому таке:

а) один з генів успадковується від особини з рецесивною ознакою;

б) рецесивна ознака виявляється у гомозиготної особини;

в) третя фенотипна група виявляється за неповного домінування генів.

5. Складіть схему схрещування. Запишіть генотипи гібридів та їхні гамети в решітку Пеннета по горизонталі й вертикалі.

6. Запишіть генотипи потомства в клітинках перетину.

7. Визначте співвідношення фенотипів у поколіннях.

56. У кроликів нормальна довжина шерсті є домінантною ознакою, коротка — рецесивною. У кролиці з короткою шерстю народилося 7 кроленят, з яких 4 були короткошерстими і 3 — зі звичайною довжиною шерсті. Визначте генотип і фенотип батька кроленят.

Розв'язання

Дано:

А — ген, що обумовлює нормальну довжину шерсті;

а — ген, що обумовлює коротку шерсть;

А А — нормальна довжина шерсті;

Аа — нормальна довжина шерсті;

аа — коротка шерсть.

Генотип і фенотип кроля — ?

Відповідь. За генотипом батько кроленят гетерозиготний Аа; за фенотипом — у нього звичайна довжина шерсті.

57. Ген ранньостиглості ячменю домінує над пізньостиглістю. 1. Якими будуть рослини в F1, одержані від запилення гомозиготної ранньостиглої рослини пилком пізньостиглої? 2. Яким буде ячмінь у F2? 3. Які рослини можуть утворитись від схрещування однієї з пізньостиглих рослин другого покоління (F2) з гібридом F1?

Розв’язання

Дано:

А — ген, що визначає ранньостиглість ячменю;

а — ген, що визначає пізньостиглість ячменю;

АА — ранньостиглий ячмінь;

Аа — ранньостиглий ячмінь;

аа — пізньостиглий ячмінь.

1. Якими будуть рослини у F1 - ?

2. Якими будуть рослини у F2 — ?

3. Якими будуть рослини у F3 - ?

Відповідь. 1. Усі рослини в першому поколінні (F1) ранньостиглі. 2. Серед рослин другого покоління (F2) 75 % — ранньостиглі і 25 % — пізньостиглі. 3. Половина рослин у третьому поколінні (F3) ранньостиглі, друга половина — пізньостиглі.

58. У курей трояндоподібний гребінь зумовлений геном R, листкоподібний — геном r. Півня із трояндоподібним гребенем схрестили із двома курми із трояндоподібними гребенями. Перша висиділа 18 курчат із трояндоподібними гребенями. Друга — теж 18, з яких 14 мають трояндоподібні і 4 — листкоподібні гребені. Установіть генотипи всіх батьківських особин і курчат.

Розв’язання

Дано:

R — ген трояндоподібного гребеня;

r — ген листкоподібного гребеня;

RR — трояндоподібний гребінь;

Rr — трояндоподібний гребінь;

rr — листкоподібний гребінь.

Генотипи всіх батьківських особин і курчат — ?

Відповідь. Генотип півня — Rr. Генотип першої курки — RR, її курчат — RR або rr. Генотип другої курки — Rr, її курчат — RR; Rr; rr.

59. Унаслідок схрещування сірих курей з білими все потомство виявилось сірим. Це потомство знову схрестили з білими курми. У результаті другого схрещування отримали 172 курчат, з яких 85 були білими і 87 — сірими. Визначте генотипи батьківських форм і їх нащадків в обох схрещуваннях.

Розв’язання

Дано:

А — ген, що зумовлює сіре оперення;

а — ген, що зумовлює біле оперення;

АА — сірі кури;

Аа — сірі кури;

аа — білі кури.

Генотипи батьків і потомства в обох схрещуваннях — ?

Відповідь.

Генотипи батьків F1: АА х аа. Генотип потомства F1: Аа.

Генотипи батьківських особин F2: Аа х аа.

Генотипи потомства в F2: 1Аа: 1аа.

60. Двох чорних самок миші схрестили з коричневим самцем. Одна самка за кілька разів народила 20 чорних і 17 коричневих мишенят, а друга — 33 чорних мишенят. Визначте генотипи батьків і потомства.

Розв’язання

Дано:

А — ген чорної масті;

а — ген коричневої масті;

АА — чорні миші;

Аа — чорні миші;

аа — коричневі миші.

Генотипи батьків і потомства — ?

Відповідь. За генотипом самець гомозиготний рецесивний (аа). Перша самка гетерозиготна (Аа), її 20 мишенят гетерозиготні (Аа) і 17 гомозиготні рецесивні (аа). Друга самка гомозиготна домінантна (АА); усі її мишенята гетерозиготні (Аа).

61. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої очі були блакитними, а в матері — карими. Якого потомства можна очікувати в цьому шлюбі, якщо відомо, що ген карих очей домінує над геном блакитних?

Розв’язання

Дано:

А — ген, що детермінує карий колір очей;

а — ген, що детермінує блакитний колір очей;

АА — карі очі;

Аа — карі очі;

аа — блакитні очі.

Фенотипи дітей — ?

Відповідь. Вірогідність народження в цьому шлюбі кароокої дитини становить 50 % і блакитноокої - 50 %.

62. У братів Олександра й Петра очі сірі, а в їхньої сестри Ольги — блакитні. Мати цих дітей блакитноока, хоча іі батьки мали сірі очі. Як успадковується блакитний і сірий колір очей? Який колір очей має батько Олександра, Петра й Ольги? Установіть генотипи всіх членів сім’ї.

Розв'язання

Дано:

А — ген сірих очей;

а — ген блакитних очей;

АА — сірі очі;

Аа — сірі очі;

аа — блакитні очі.

Генотипи членів сім’ї - ?

Відповідь. У батька дітей сірі очі. Генотип матері — аа, її батьків — Аа, її чоловіка — Аа, синів Олександра і Петра — Аа, дочки Ольги — аа.

63. Чоловік з ластовинням одружився з жінкою без ластовиння. Від цього шлюбу народилося три дочки, які мають ластовиння. Одна з них вийшла заміж за чоловіка без ластовиння. Які діти можуть народитись у цієї пари? Визначте, домінантною чи рецесивною ознакою є наявність ластовиння.

Розв’язання

Дано:

А — ген, що зумовлює наявність ластовиння;

а — ген відсутності ластовиння;

АА — ластовиння;

Аа — ластовиння;

аа — відсутність ластовиння.

Вірогідність народження дитини з ластовинням — ?

Домінантна чи рецесивна ознака (наявність ластовиння) — ?

Відповідь. Наявність ластовиння - ознака домінантна. Вірогідність народження дитини з ластовинням у цієї пари становить 50%.

64. Жінка з нерудим волоссям, мати й батько якої мають неруде волосся, а брат — руде, вийшла заміж за чоловіка, який має руде волосся. Мати його має також руде, а батько — неруде волосся. Від цього шлюбу народилися хлопчик з нерудим і дівчинка з рудим волоссям. Визначте генотипи всіх згаданих осіб і складіть схему родоводу.

Розв'язання

Дано:

А — ген, що детермінує нерудий колір волосся;

а — ген, що детермінує рудий колір волосся;

АА — неруде волосся;

Аа — неруде волосся;

аа — руде волосся.

Генотипи всіх осіб — ?

Відповідь. За генотипом жінка гетерозиготна (Аа), її брат — гомозиготний рецесивний (аа), обоє її батьків — гетерозиготні (Аа); чоловік — гомозиготний рецесивний (аа), його мати — гомозиготна рецесивна (аа), батько — гомозиготний (АА) або гетерозиготний (Аа); хлопчик — гетерозиготний (Аа), дівчинка — гомозиготна рецесивна (аа).