Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

Після вивчення розділу «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» вам стали більш зрозумілими ті природні й штучні явища і процеси, що пояснюються особливостями будови атомних ядер.

Ваші знання атомних і ядерних явищ і процесів будуть більш цілісними й операційними, коли ви навчитеся їх систематизувати, застосовувати загальні принципи, теорії, ідеї до аналізу конкретних запитань і практичного втілення знань у конкретних життєвих ситуаціях. Особливо такі вміння стануть у пригоді в ситуаціях, коли вам потрібно буде діяти не за інструкцією, а шукати неординарні способи вирішення проблем.

1. Ви продовжили ознайомлення з будовою атома й атомного ядра.

2. Ви дізналися, що радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів з випромінюванням мікрочастинок.

3. Ви дізналися про три види радіоактивного випромінювання та з’ясували їхню природу:

Вид радіоактивного

випромінювання

Природа

Електричний

заряд

Маса

Швидкість

Проникна здатність

-частинки

Ядра атома

Гелію

qa = 3,2 · 10-19 Кл

ma = 6,67 · 10-27 кг

Порядку 107

Затримується аркушем паперу

-частинки

Електрони

е = -1.6 · 10-19 Кл

me = 9,1 · 1О-31 кг

Трохи менша від швидкості світла (0,999 с).

Затримуються тонким листом металу

-промені

Електромагнітне

випромінювання

Не мають

Не мають

Дорівнює швидкості світла

Затримуються товстим шаром бетону

5. Ви знаєте, якими фізичними величинами описується процес радіоактивного розпаду, а саме:

- період піврозпаду (Т) речовини — це час, за який кількість ядер атомів радіоактивного ізотопу зменшується вдвічі. Одиниця періоду піврозпаду в СІ — секунда (1 с);

- активність радіоактивного зразка (А) — фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певній радіоактивній речовині за одиницю часу. Одиниця активності — розпад за секунду, або 1 Бк;

- стала радіоактивного розпаду (,) — це величина .

Формула для активності радіоактивного зразка: А = · N.

6. Ви знаєте, що таке ядерні реакції та яких видів вони бувають. Умієте застосовувати правила зміщення й закон збереження масового числа для розрахунку ядерної реакції.

Ядерна реакція — це процес перетворення атомних ядер у результаті їхньої взаємодії з елементарними частинками та між собою.

Правило зміщення для -розпаду: Х Y + Не .

Правило зміщення для -розпаду: Х + е .

7. Ви знаєте, як працює ядерний реактор й атомна електростанція.

8. Ви оцінили переваги та недоліки ядерної енергетики. Переконалися, що радіоактивне випромінювання впливає на біологічну тканину.