Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Як користуватися підручником

Розділ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

§ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА. ДОСЛІД ЕРСТЕДА

§ 2. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ІНДУКЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

§ 3. ГІПОТЕЗА АМПЕРА. МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН

§ 4. ВЗАЄМОДІЯ МАГНІТІВ

Вправа 1

§ 5. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ

§ 6. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ПРОВІДНИКА ЗІ СТРУМОМ

Вправа 2

§ . ЕЛЕКТРОМАГНІТИ

Вправа 3

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Складання та випробування електромагніту

§ 8. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ПРОВІДНИК ЗІ СТУМОМ. СИЛА АМПЕРА

Вправа 4

§ 9. ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

§ 10. ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ІНДУКЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Вправа 5

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Спостереження явища електромагнітної індукції

§ 11. ГЕНЕРАТОРИ ІНДУКЦІЙНОГО СТРУМУ. ПРОМИСЛОВІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Перевірте себе

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «МАГНІТНІ ЯВИЩА»

Розділ 2 СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§ 12. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

Вправа 6

§ 13. СВІТЛОВИЙ ПРОМІНЬ І СВТЛОВИЙ ПУЧОК. ЗАКОН ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. СОНЯЧНЕ ТА МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ

Вправа 7

§ 14. ВІДБИТТЯ СВІТЛА. ЗАКОН ВІДБИТТЯ СВІТЛА

Вправа 8

§ 15. ПЛОСКЕ ДЗЕРКАЛО

Вправа 9

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З Дослідження відбиття світла за допомогою плоского дзеркала

§ 16. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА НА МЕЖІ ПОДІЛУ ДВОХ СЕРЕДОВИЩ. ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА

Вправа 10

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Дослідження заломлення світла

§ 17. РОЗКЛАДАННЯ БІЛОГО СВІТЛА. КОЛЬОРИ

§ 18. ЛІНЗИ. ОПТИЧНА СИЛА Й ФОКУСНА ВІДСТАНЬ ЛІНЗИ. ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОИОГОЮ ЛІНЗИ. ФОРМУЛА ТОНКОЇ ЛІНЗИ

Вправа 11

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

§ 19. НАЙПРОСТІШІ ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ

§ 20. ОКО ЯК ОПТИЧНИЙ ПРИЛАД. ЗІР І БАЧЕННЯ. ВАДИ ЗОРУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ. ОКУЛЯРИ

Перевірте себе

Підсумки до розділу «Світлові явища»

Розділ 3 МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 21. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХВИЛЬ

Вправа 12

§ 22. ЗВУКОВІ ХВИЛІ. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ЗВУКУ

Вправа 13

§ 23. АКУСТИЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКУ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

§ 24. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ Й ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 25. ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

§ 26. ПРИНЦИП РАДІОЗВ'ЯЗКУ. РАДІОЛОКАЦІЯ

Вправа 14

§ 27. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА КОМУНІКАЦІЙ

Перевірте себе

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ»

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 28. СУЧАСНА МОДЕЛЬ АТОМА. ДОСЛІДИ РЕЗЕРФОРДА

§ 29. ПРОТОННО - НЕЙТРОННА МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА. ЯДЕРНІ СИЛИ

Вправа 15

§ 30. РАДІОАКТИВНІСТЬ. РАДІОАКТИВНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

§ 31. ПРАВИЛА РАДІОАКТИВНОГО ЗАМІЩЕННЯ

Вправа 16

§ 32. АКТИВНІСТЬ РАДІОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ

Вправа 17

§ 33. ЙОНІЗАЦІЙНА Й БІОЛОГІЧНА ДІЇ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

§ 34. ІЗОТОПИ. ВИКОРИСТАННЯ ІЗОТОПІВ

§ 35. ПОДІЛ ВАЖКИХ ЯДЕР. ЛАНЦЮГОВА ЯДЕРНА РЕАКЦІЯ ПОДІЛУ

Вправа 18

§ 36. ЯДЕРНИЙ РЕАКТОР. АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

§ 37. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 38. ТЕРМОЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ Й ЗІР

§ 39. РАДІАЦІЙНИЙ ФОН. ДОЗИМЕТРІЯ

Перевірте себе

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

Розділ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 40. ПРИСКОРЕННЯ. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ

Вправа 19

§ 41. ГРАФІКИ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ. ШВИДКІСТЬ І ПЕРЕМІЩЕННЯ РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ

Вправа 20

§ 42. ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

§ 43. ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Вправа 21

§ 44. ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ НЬЮТОНА

Вправа 22

§ 45. ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ

Вправа 23

§ 46. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ СИЛИ ТЯЖІННЯ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ

Вправа 24

§ 47. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

Вправа 25

§ 48. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

Вправа 26

§ 49. РЕАКТИВНИЙ РУХ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ

§ 50. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ІМПУЛЬСУ В МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩАХ

Вправа 27

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 Вивчення закону збереження механічної енергії

§ 51. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ В ПРИРОДІ

§ 52. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРИРОДІ

Вправа 28

§ 55. ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

§ 54. ВПЛИВ ФІЗИКИ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

Перевірте себе

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК