Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)


§ 78 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною


Запам’ятаймо!

Художній опис передає емоційне, образне сприймання предмета, явища. У художньому описі використовуються метафори, епітети, порівняння.

586

1. Прочитайте уривок із повісті М. Гоголя «Майська ніч, або Утоплена».

…Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі! Пригляньтесь до неї: із середини неба дивиться місяць. Безмежне склепіння небесне розійшлося, розширилось іще безмежніш. Горить і дише воно. Земля вся в срібному світлі; а дивне повітря віє і теплом, і прохолодою, і дише млостю, і розливає океан пахощів. Божественна ніч! Чарівлива ніч! Нерухомо, натхненно стали гаї, виповнені темрявою, і кинули велетенську тінь од себе. Тихі та спокійні ці стави; холод і морок вод їх похмуро оточений темно-зеленими стінами садів. Незаймані гущавини черешень і черемухи боязко простягли своє коріння в студені джерела й шепочуть іноді листям, немов сердячись і гніваючись, коли прекрасний зальотник — нічний вітер, закравшися зненацька, цілує їх. Увесь ландшафт спить. А вгорі все дише, все чудове. все урочисте. А на душі й безмежно, і дивно, і рої срібних видінь зграйно виникають у її глибині. Божественна ніч! Чарівлива ніч! І раптом усе ожило: і гаї, і стави, і степи. Котиться величний грім українського солов'я, і здається, що й місяць заслухався його посеред неба… Як зачароване, дрімає на пагорбі село. Ще біліше, ще краще блищать проти місяця гурти хат; ще сліпучіше вирізуються з темряви низькі їх стіни. Пісні замовкли. Скрізь тихо… (Переклад М. Рильського).

2. Випишіть використані в тексті засоби художнього опису природи. Які з виписаних вами словесних образів надаються для відтворення в живописі?

Запам’ятаймо!

На ту саму тему пишуть твори, що відрізняються висловленою основною думкою, задумом.

У творі-описі природи за картиною використовуємо вислови: на передньому плані картини, на другому плані картини, кольорова гама, гра світлотіней, зображені деталі.

587

1. Розгляньте репродукцію картини С. Васильківського «Козача гора».

С. Васильківський. Козача гора. 1890р.

2. Дайте відповіді на запитання.

1. Що зображено на передньому плані картини?

2. Що зображено на другому плані картини?

3. Яка кольорова гама переважає на полотні художника?

4. Який стан природи передав художник?

5. Як зображено воду, дерева, небо?

6. За якими ознаками можна дізнатися про час доби, відтворений на картині?

7. Який загальний настрій передано на картині?

8. Який заголовок найточніше передає враження від пейзажу?

3. Сформулюйте 3-4 мікротеми, які можна використати у творі-описі природи за картиною С. Васильківського.

4. Поміркуйте, чим мають відрізнятися твори-описи за картиною С. Васильківського, початок яких поданий нижче.

1. Літнє надвечір'я. Тиша на озері.

2. На картині С. Васильківського зображено український пейзаж.

3. Картина С. Васильківського сповнена ліричного настрою.

4. Коли дивишся на картину С. Васильківського, відчуваєш тепле, лагідне проміння вечірнього сонця.

588

Підготуйте твір-опис природи в художньому стилі за картиною С. Bасильківського.