Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 29  Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні Іменники. Велика буква і лапки у власних назвах


Запам’ятаймо!

Іменники поділяються на загальні й власні назви.

Загальна назва може стосуватися багатьох однакових чи подібних предметів: місто, гора, рійка, книжка. Переважна більшість іменників — це загальні назви. Коли хочемо вирізнити з-поміж багатьох однорідних предметів (загальних назв) особливі, даємо їм власні назви: місто Київ, гори Карпати, журнал «Професор Крейд».

223

1. Виконайте тестове завдання.

На карті не вистачає

А назв міст, річок, гір, морів

Б дорожніх знаків

В білбордів

2. Запишіть відомі вам назви міст, річок, гір, морів, позначених на карті.

Запам’ятаймо!

До власних назв належать:

•   прізвища, імена, по батькові (Іван Петрович Котляревський), псевдоніми (Леся Українка), клички тварин (Бровко);

•   географічні назви — назви частин світу (Європа), країн (Індія), міст (Харків), морів (Азовське море), річок (Ворскла);

•   астрономічні назви — назви планет (Марс), сузір'їв (Оріон), зірок (Сиріус);

•   назви установ (Інститут електрозварювання НАН України), готелів (готель «Дніпро»), друкованих видань (газета «День»);

•   назви товарів — продуктів харчування (шоколад «Оленка»), техніки (мікроавтобус «Богдан»);

•   назви визначних історичних подій (Коліївщина) та свят (Великдень).

Власні назви пишуться з великої літери. Крім того, назви друкованих видань, товарів, готелів, магазинів, пароплавів тощо пишуться з великої букви і в лапках.

224

Спишіть іменники. Запам’ятайте написання власних назв.

Державний Прапор України, Державний Герб України, Чумацький Шлях, Велика Ведмедиця, Юпітер, Києво-Печерська лавра, Світязь, Поділля, Прикарпаття, Київщина, Донеччина, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Міністерство освіти і науки України, страхова компанія «Оранта», Міжнародні авіалінії України, Західний Буг.

225

Прочитайте уривок із повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Випишіть власні назви. Поясніть їх правопис.

…На першому засіданні театрального гуртка вибирали п’єсу для постановки. Десятки п'єс перебрали. Від трагедії Шекспіра «Отелло» (яку відхилили через її непедагогічність — занадто вже про любов) до комедії Котляревського «Наталка Полтавка» (теж про любов!).

Нарешті Галина Сидорівна сказала:

— Поставимо «Ревізор» Гоголя. По-перше, це не про любов. По-друге, за програмою, отже, це нам навіть дуже корисно. По-третє, це просто надзвичайно весела і хороша річ. І ролей багато, якраз усім вистачить.

Ми тут же прочитали «Ревізора», і він нам дуже сподобався. Комедія — отака! Як добре поставити — пупа порвеш.

Почали розподіляти ролі. І отут вийшла раптом заковика. Я і Ява, як Станіславський і Немирович-Данченко, як ініціатори цієї справи, звичайно, цілком законно хотіли грати найголовніші ролі.

Запам’ятаймо!

Серед іменників розрізняють конкретні й абстрактні назви.

Іменники, що називають предмети, які сприймаються органами чуттів, мають конкретне значення: вікно, кущ, мороз, їжак, ранок, діброва.

До іменників із конкретним значенням належать: одиничні предмети (жінка, лисиця, кущ, ліхтар, озеро): речовини, матеріали (олія, кисень, метал); назви відтинків часу (секунда, тиждень); територій (узбережжя, лісостеп); власних імен (Вадим, «Кореспондент», Черкаси).

Іменники з конкретним значенням легко розпізнати за граматичними ознаками: воші мають форми і однини, і множини (хлопець — хлопці, дача — дачі, секунда — секунди), їх можна перелічити (два блокноти, чотири століття, три богатирі).

226

Виконайте тестове завдання.

Тільки іменники з конкретним значенням є в рядку

А думка, Дмитро, ТСН, братерство

Б Карпати, Людмила, «Світоч», літак

В Оксана, безмежжя, блокнот, урок

Г « Вечірні вісті», Запоріжжя, невгамовність, автомобіль

Запам’ятаймо!

Іменники, що називають не власне предмети, а властивості, дії, процеси, наукові поняття, стани, належать до іменників з абстрактним значенням. Наприклад: чіткість, блакить, зухвалість, свідомість; ковзання, ходіння, змагання; перемовини, окиснення, охолодження; функція, еволюція, стиль, жанр, хімія; паніка, спокій, любов, несамовитість.

Іменники з абстрактним значенням мають такі граматичні ознаки: їм властиві форми або однини (щастя, кохання, ненаситність), або множини (веселощі, канікули, мандри, кошти). їх не можна порахувати, проте міру вияву якоїсь властивості, стану тощо передають словами багато, мало: багато щастя, мало збитків.

Переважно іменники з абстрактним значенням — це слова із суфіксами: -ість (твердість); -енн- (волевиявлення), -інн- (горіння); -анн- (вітання); -ств-, -зтв-, -цтв- (інакодумство, убозтво, бешкетництво); -б- (ходьба); -изм, -ізм (-їзм) (атлетизм, цинізм, архаїзм).

227

Спишіть речення. Підкресліть іменники з абстрактним значенням.

1.   Обличчям відрізняються міста, і вдачею відмінні всі народи, і люди неоднакові в породі, та спільні всім нам гідність і мета (М. Доленго).

2. Триста розлук поміж нами було, триста прощань поміж нами (М. Вінграновський). 3. Найпекучіші, пригоєні буденними клопотами болі разом тепер ожили, защеміли (О. Гончар). 4. Я накосив лиш нервів добрий сніп та вимолотив радощів півжмені (М. Вінграновський).

228

1. Прочитайте вірш Б. Мозолевського. Випишіть невідомі для вас слова. З'ясуйте й запишіть їх лексичне значення.

Життя і смерті спивши щедрий келих,

Усі літа спаливши на вогні.

Я. скіфський цар. лежу в дніпровських Геррах.

І стугонять століття по мені.

Колись цю річку звали Бористеном,

А Скіфією — всі оці краї.

Як пахли по степах тоді нестерпно

Кочівками осінні кураї.

Гай-гай!.. Все так. Колись я був тут юним.

Ходив на бій. Поїв коня з ріки…

Мов сон. пройшли сармати, готи, гуни,

Авари, печеніги, кипчаки.

Чиї тепер там кроки землю будять?

Яка зійшла над обрієм доба?

Я міцно сплю, тримаючи на грудях

Тяжінь високовольтного стовпа.

2. Запишіть наявні у вірші іменники за зразком у дві колонки.

Зразок

Іменники з конкретним значенням

Іменники з абстрактним значенням

келих, цар, Герри… .

життя, смерть, літ….

Запам’ятаймо!

Іменники, які позначають сукупність однакових або подібних предметів. що сприймаються як ціле, називаються збірними.

Найчастіше такими сукупностями є назви істот, рослин: молодь, дітвора, березняк, листя, коріння.

Збірні іменники не мають форми множини, називаючи сукупність багатьох предметів, що не підлягають лічбі.

Збірним іменникам властиві рід і словозміна. Вони мають характерні суфікси: -соте- (птаство), -цтв- (козацтво), -инн- (картоплиння), -няк (березняк), -еч- (малеча), -ар- (-ор) (мошкара, дітвора).

229

Спишіть слова. До яких іменників вони належать? Позначте в них суфікси.

Городина, вишняк, козацтво, босячня, студентство, картоплиння, братство, мушва, ботвиння.

230

1. Спишіть речення. Підкресліть збірні іменники.

1. Під дубочками, на осонні — комашині купини. Зачувши тепло, у них копошиться невгамовна комашня (І. Цюпа). 2. Найнижчою ланкою козацької старшини були міські й сільські (курінні) отамани. 3. Шановне панство! Висловлюємо вам свою повагу (А. Кокотюха). 4. Еліта цієї спільноти — козацька старшина — об'єкт мого дослідження (В. Маслійчук). 5. У прибережних вербах щебече птаство, зелений комиш стоїть нерухомою лавою (М. Коцюбинський).6. Заклопотана голота, зіщулившись од холоду, підтюпцем протискувалася серед шляхетно вбраних пань і панів (О. Досвітній).

2. Які з підкреслених іменників належать до активної лексики, а які — до пасивної?