Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 28 Іменники — назви істот і неістот


Пригадаймо!

Іменники, що означають назви істот, відповідають на питання хто? Іменники, що означають назви неістот, відповідають на питання що? Однак поділ іменників на істоти і неістоти не цілком збігається з уявленням про живе в природі.

Істоти

Неістоти

Назви людей:

жінка, Олена, футболіст

Назви тварин: олень, кінь, мураха

Міфологічні істоти: домовик, русалка, мавка

Померлі:

небіжчик, покійник

Назви неживих предметів:

трактор, сопілка

Назви сукупності людей чи тварин:

спілка, гурт, рій, табун

Назви рослин: конвалія, дуб, спориш

Мікроорганізми:

бактерія, вірус, грибок

215

Прочитайте текст. Випишіть іменники—назви неістот.

Павло Губенко, який підписувався псевдонімом Остап Вишня, народився 13 листопада 1889 року на хуторі Чечва біля тихого містечка Груня, що на Полтавщині.

Маленький Павло дуже рано навчився читати й відтоді не розлучався з книжкою. Його сестра пізніше згадувала: «З книжкою його можна було побачити на ганку, на піддашках, з книжкою під пахвою я часто бачила його серед хлопчаків — товаришів, з якими він і в ліс ходить, і на річку, і в поле…»

Це цікаво!

216

Спишіть текст. Позначте іменники — назви істот і неістот.

До Остапа Вишні такого жанру, як усмішка, у літературі не існувало. Сам відомий гуморист пояснював, що цей вид сміху «найнашіший», тобто український. А на запитання, чому він назвав свої твори саме усмішками, відповідав щиро: «Мені нове життя усміхається! І я йому усміхаюсь! Через те й усмішка!»

Від інших жанрів, зокрема гуморески, усмішка відрізняється особливою ліричністю. широкими побутовими замальовками, описами, доброзичливим і лагідним сміхом.

217

1. Прочитайте фрагмент твору Остапа Вишні. Якими засобами автор викликає усмішку читача?

Дельфін — це ніби наш річковий рак, тільки в сто разів більший. Відрізняється він від рака тим, що рак має шийку і клешні, а дельфін ні шийки, ні клешнів не має. У рака очі ззаду, а в дельфіна спереду. У рака тіло вкрите твердою шкаралущею, а в дельфіна — шкірою. Рак живе в норах, а дельфін — під поверхнею в морі. Рак так і зветься завжди «рак», а дельфіна за його жвавість і веселий характер прозивають «морською ластівкою». Але є одна спільна в них риса, що надає їм подібності одне до одного: і рак, і дельфін плавають…

2. Випишіть іменники — назви істот. Поясніть орфограму у виділених словах (пригадайте правило кафе «Птах».

Розгадайте ребуси. Складіть і запишіть речення, використовуючи слова-відгадки.

Усміхнімося!

219 Спишіть текст. Визначте синтаксичну роль іменників — назв неістот.

На читацьких конференціях Остапа Вишню завжди просили:

—  Розкажіть, як ви пишете.

—  Отак і пишу. Сідаю до столу, розгладжую руками папір, щоб гладенький був. Ставлю під певним градусом ручку-самописку, а вона вже сама… та таке виробляє, що я від реготу аж за боки беруся.

220

Спишіть слова. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово.

1. Зграя, камбала, горобець, Соня.

2. Мавка, Сатурн, Земля, Місяць.

3. Троянда, бактерія, кактус, краб.

4. Максим, Дмитро, Ігор, Уран.

221

Запишіть слова у дві колонки: а) назви істот; б) назви неістот.

Курка, рак. настрій, адмірал, інжир, щука, егоїст, жакет, сорока, музикант, поезія, імператор, лимон, авіаполк, чай, хірург.

2. Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв слів складеться прислів'я. Поясніть його зміст.

 

Добрі зерна мови

222

Прочитайте текст. Визначте синтаксичну роль іменників — назв неістот.

Дмитрик. Бабусю, про кого кажуть: «Він товче воду в ступі»? Бабуся. Це про того, хто виконує непотрібну, зайву роботу, хто марнує

Яся. Хіба товкти в ступі — це зайва робота?

Бабуся. Не зайва, коли товчуть зернятка, щось подрібнюють. А води в ступі не товчуть, бо товчи хоч цілий день, а вода залишиться водою.

2. Які ви знаєте фразеологізми зі словом вода? Поясніть їх значення.