Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

ВСТУП

§ 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

§ 2. ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 3. РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 4. ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ

Узагальнення теми «ВСТУП»

Тема 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 5. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ - ОСНОВНА ВЛАСТИВІСТЬ ЖИВОГО

§ 6. ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ ТА ОБМІН РЕЧОВИН. ЇЖА ЛЮДИНИ

§ 7. ЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Узагальнення теми 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Тема 2. ТРАВЛЕННЯ

§ 8. ТРАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ. ОГЛЯД БУДОВИ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

§ 9. ТРАВЛЕННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ

§ 10. ТРАВЛЕННЯ ШЛУНКУ

§ 11. ТРАВЛЕННЯ В КИШЕЧНИКУ

§ 12. РЕГУЛЯЦІЯ ТРАВЛЕННЯ. ХАРЧОВІ РОЗЛАДИ

Узагальнення теми 2. ТРАВЛЕННЯ

Тема 3. ДИХАННЯ

§ 13. ДИХАННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

§ 14. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

§ 15. ПРОЦЕСИ ДИХАННЯ

§ 16. РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ. ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Узагальнення теми 3. ДИХАННЯ

Тема 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

§ 17. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

§ 18. КРОВ І ЛІМФА

§ 19. КРОВОТВОРЕННЯ. ФОРМЕНІ ЕЛЕМЕНТИ КРОВІ

§ 20. ГРУПИ КРОВІ. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ. ЗСІДАННЯ КРОВІ

§ 21. СИСТЕМА КРОВООБІГУ. СЕРЦЕ

§ 22. КРОВОНОСНІ СУДИНИ. РУХ КРОВІ

§ 23. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ХВОРОБИ

Узагальнення теми 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

Тема 5. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

§ 24. ВИДІЛЕННЯ- ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ОБМІНУ РЕЧОВИН

§ 25. РЕГУЛЯЦІЯ СЕЧОУТВОРЕННЯ. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЕННЯ

§ 26. ШКІРА , ФУНКЦІЇ ТА БУДОВА

§ 27. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

Узагальнення теми 5. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

Тема 6. ОПОРА ТА РУХ

§ 28. ОПОРА ЛЮДИНИ

§ 29. КІСТКА ЯК ОРГАН СКЕЛЕТНОЇ СИСТЕМИ

§ 30. СКЕЛЕТ ЛЮДИНИ

§ 31. РУХ ЛЮДИНИ. М'ЯЗИ

§ 32. РОБОТА М'ЯЗІВ. ВТОМА М'ЯЗІВ

§ 33. РОЗВИТОК ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

Узагальнення знань теми 6. ОПОРА ТА РУХ

Тема 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 34. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ

§ 35. НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 36. СПИННИЙ МОЗОК, ФУНКЦІЇ ТА БУДОВА

§ 37. ГОЛОВНИЙ МОЗОК, ФУНКЦІЇ ТА БУДОВА

§ 38. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ЦНС

§ 39. ПЕРИФИРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 40. ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Узагальнення теми 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМАІ

Тема 8. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

§ 41. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

§ 42. ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА

§ 43. ЗІР ЛЮДИНИ. ПОРУШЕННЯ ЗОРУ

§ 44. СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА

§ 45. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ СМАКУ Й НЮХУ

§ 46. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ РІВНОВАГИ ТА РУХУ

§ 47. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ, БОЛЮ

Узагальнення теми 8. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЇ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

Тема 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 48. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 49. БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ ЛЮДИНИ.ВРОДЖЕНА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ

§ 50. УМОВНІ РЕФЛЕКСИ ЛЮДИНИ. НАБУТА ПОВЕДІНКА

§ 51. НАУЧІННЯ. РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 52. МОВА. МИСЛЕННЯ

§ 53. СВІДОМІСТЬ. ПАМ'ЯТЬ

§ 54. СОН. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ

Узагальнення знань теми 9.ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

§ 55. ГОМЕОСТАЗ І РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 56. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ

§ 57. ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗМІШАНОЇ СЕКРЕЦІЇ

§ 58. СТРЕС. ЕНДОКРИННІ ПОРУШЕННЯ

§ 59. ІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ

§ 60. ІМУНІТЕТ

§ 61. ІМУННІ ПОРУШЕННЯ

Узагальнення теми 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

Тема 11. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§ 62. РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА ЛЮДИНИ, БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ

§ 63. СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ

§ 64. ЗАПЛІДНЕННЯ. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

§ 65. ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Узагальнення теми 11. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ КУРСУ