ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Дієслова tо do, tо bе, tо have

Уживання змістового дієслова to be

Present


Питальна

Заперечна

I am.

Am I?

I am not.

You (we, they) are.

Are you (we, they) ?

You (we, they) are not.

He (she, it) is.

Is he (she, it)?

He (she, it) is not.

Past

Питальна

Заперечна

I (he, she, it) was.

Was I (he, she, it)?

I (he, she, it) was not.

You (we, they) were.

Were you (we, they)?

You (we, they) were not.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Якщо дієслово to have є частиною усталених словосполучень (to have a bath, to have dinner, to have a party, to have a good holiday, etc.), воно може вживатися в часах групи Continuous.

Наприклад: He is having a bath now.