ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Пасивний стан (The Passive Voice)

The Past Perfect Passive

Питальна

Заперечна

The letter had been written by 9 p.m. — Листа написали до дев'ятої години.

Had the letter been written by 9 p.m.? — Листа написали до дев'ятої години?

The letter hadn't been written by 9 p.m. — Листа не написали до дев'ятої години.

The telegrams had been received before he came. — Телеграми були отримані до того, як він прийшов.

Had the telegrams been received before he came? — Телеграми були отримані до того, як він прийшов?

The telegrams hadn't been received before he came. — Телеграми не були отримані до того, як він прийшов.