Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольні запитання


1. Назвіть основні джерела інформаційного забезпечення фінансового стану підприємства.

2. Які комплексні показники вважаються найважливішими для аналізу фінансового стану підприємства?

3. Яке призначення горизонтального і вертикального аналізу?

4. Яким чином розраховуються власні оборотні кошти і чистий функціонуючий (робочий) капітал?

5. Які показники характеризують ліквідність балансу?

6. Який з показників ліквідності балансу в найбільшій мірі відповідає платоспроможності підприємства?

7. Назвіть показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства?

8. Які співвідношення відповідають «золотому правилу економіки підприємства»?

9. Яким чином оцінюється оборотність засобів та їх складових, економія (перевитрати) засобів?

10. Який прибуток доцільно використовувати для оцінки рентабельності капіталу та його складових?

11. Що означає банкрутство підприємства?

12. Які показники характеризують можливість банкрутства підприємства?