ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ПЕРЕДМОВА


ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


1.1. Зміст і завдання економічного аналізу

1.2. Предмет і категорії економічного аналізу

1.3. Типологія економічного аналізу

1.4. Економічний аналіз в управлінні виробництвом

Контрольні запитання

Тести для самоконтролю


2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу

2.2. Методичні прийоми економічного аналізу

2.3. Організація економічного аналізу та його інформаційне забезпечення

Контрольні запитання

Тести для самоконтролю знань


ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Завдання і джерела аналізу

3.2. Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

3.3. Аналіз складу і асортименту продукції

3.4. Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції

3.5. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

3.6. Аналіз якості продукції

3.7. Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції

3.8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

3.9. Сезонні коливання як елемент дослідження ринку

Контрольні запитання

Тести для самоконтролю знань

Практичні завдання для самоконтролю знань


4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

4.1.1. Завдання і джерела аналізу

4.1.2. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

4.1.3. Аналіз використання робочого часу

4.1.4. Аналіз продуктивності праці

4.1.5 Аналіз фонду заробітної плати

4.2. Аналіз основних фондів підприємства

4.2.1. Завдання, напрямки і джерела аналізу

4.2.2. Поняття, структура, стан і рух основних фондів

4.2.3. Аналіз використання основних фондів

4.2.4. Аналіз використання устаткування

4.3. Аналіз матеріальних ресурсів

4.3.1. Завдання і напрямки аналізу

4.3.2. Аналіз забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами

4.3.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів

Контрольні запитання

Тести для самоконтролю знань

Практичні завдання для самоконтролю знань


5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

5.1. Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції

5.2. Класифікація витрат на виробництво продукції

5.3. Аналіз витрат за економічними елементами

5.4. Аналіз витрат за статтями калькуляції

5.5. Аналіз витрат на одну гривню продукції

5.6. Аналіз собівартості окремих видів продукції

Контрольні запитання

Тести для самоконтролю знань

Практичні завдання для самоконтролю знань


ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу

6.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства

6.3. Аналіз прибутку від виробництва продукції

6.4. Аналіз прибутку від реалізації продукції

6.5. Маржинальний аналіз

6.6. Аналіз рівня беззбитковості

6.7. Аналіз рентабельності

6.8. Аналіз виробничого і фінансового левериджу

6.9. Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності від реалізації продукції

Контрольні запитання

Практичні завдання для самоконтролю знань


7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

7.2. Загальна оцінка балансу підприємства

7.3. Аналіз платоспроможності і ліквідності

7.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства

7.5. Аналіз ділової активності підприємства

7.6. Аналіз прибутковості капіталу

7.7. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Контрольні запитання

Тести для самоконтролю знань

Практичні завдання для самоконтролю знань


ДОДАТКИ

БАЛАНС За звітний період

БАЛАНС За попередній період

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за звітний період


ЛІТЕРАТУРА