УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Передмова

Частина 1. 10 КЛАС. І СЕМЕСТР (1—27 дні)

Тема 1. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ

Тема 2. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

Тема 3. ОРФОГРАФІЯ

Тема 4. ОРФОГРАФІЯ (продовження)

Тема 5. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ. БУДОВА СЛОВА ТА СЛОВОТВІР

Частина 2. 10 КЛАС. IІ СЕМЕСТР (28—51 дні)

Тема 6. МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК. ПРИКМЕТНИК

Тема 7. ЧИСЛІВНИК. ЗАЙМЕННИК

Тема 8. ДІЄСЛОВО

Тема 9. ПРИСЛІВНИК. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК

Частина 3. 11 КЛАС. I СЕМЕСТР (52—79 дні)

Тема 10. СИНТАКСИС. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

Тема 11. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 12. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 13. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ. СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ

Частина 4. 11 КЛАС. II СЕМЕСТР (80—84 дні)

Тема 14. СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

Тема 15. КОМЕНТАРІ ДО ЗАВДАНЬ ІЗ НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ

Контроль № 1

Контроль № 2

Контроль № 3

Контроль № 4

Контроль № 5

Контроль № 6

Контроль № 7

ВІДПОВІДІ ДО ВХІДНИХ І КОНТРОЛЬНИХ ТЕСТІВ ІЗ ТЕМ 1-14

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 1. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

Контрольна робота № 2. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Контрольна робота № 3. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Контрольна робота № 4. ОРФОГРАФІЯ

Контрольна робота № 5. ОРФОГРАФІЯ (продовження)

Контрольна робота № 6. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

Контрольна робота № 7. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

Контрольна робота № 8. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Контрольна робота № 9. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

Контрольна робота № 10. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Контрольна робота № 11. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Контрольна робота № 12. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Контрольна робота № 13. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

Контрольна робота № 14. СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ВІДПОВІДІ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 1-14 ІЗ ДПА

Частина 6. ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО (99-100 дні)

Тест № 1. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

Тест № 2. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ У ФОРМАТІ ЗНО