УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 6. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

І рівень

1. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку

А слід запрограмувати

Б гратимемо

В давайте мріяти

Г хай відповідає

Д мусиш довіряти

2. Немає займенників у реченні рядка

А Там випікалися лише булочки.

Б Того ніхто не розуміє.

В Ту книгу подарував батько.

Г Такі слова приємно чути.

Д Гроза таки оволоділа цим містом.

3. Числівниками є всі слова рядка

А три, трирічний, потрійний

Б десять, десятий, десяток

Б одна друга, двоє, подвоїти

Г півтори, дві п’ятих, восьмеро

Д дванадцять, сімка, третій

ІІ рівень

Завдання 4—6 мають на меті встановлений відповідності. До кожного рядка, позначеною ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

4.

Форми дієслова

Приклади

1 особове дієслово

А важити, прискорювати, посміхатися

2 дієприкметник

Б загублений, закачаний, витертий

3 дієприслівник

В отруйний, летючий, колючий

4 неозначена форма

Г губишся, хай привітається, буду берегти

Д граючись, прискорюючи, зрадівши

5.

Розряди прислівників

Приклади

1 мети

А Та Марусі чомусь невесело.

2 умови

Б Посеред двору збудували альтанку.

3 причини

В Скрізь вирує весна.

4 місця

Г Ти навмисно спізнився.

Д Як весело співається мені.

6.

1 правильно утворені форми вищого ступеня порівняння якісних прикметників

2 неправильно утворені форми вищого ступеня порівняння якісних прикметників

3 правильно утворені форми найвищого ступеня порівняння якісних прикметників

4 неправильно утворені форми найвищого ступеня порівняння якісних прикметників

А кращий, якнайприкріший

В міцніший, більш сміливий

В самий розумний, найбільш

Г якнайбільший, найменш схожий, вразливіший

Д більш уважніший, високіший

ІІІ рівень

7. Утворіть словосполучення, узгодивши прикметник з іменником. У дужках укажіть відміну іменника

(добрий) прикмета ________________ (___)

(міцний) коріння ________________ (___)

(професійний) круп’є ________________ (___)

(засмаглий) хлопча ________________ (___)

(мисливський) дріб ________________ (___)

(нескінченний) путь ________________ (___)

8. Випишіть іменники, які в родовому відмінку однини мають закінчення -а (-я).

Пакистан, гопак, апельсин, відзвук, кактус, музей, Кременчук, ставок, кришталь, дзвін, дзвоник, велосипед, понеділок, розчин.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Утворіть числівникові словосполучення і запишіть прописом.

24, градус; 1,5, кілометр; 2, рівень; 53, пункт; 7, день; 2,5, тиждень.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

IV рівень

10. Складіть речення, обравши такі форми поданих дієслів, щоб одне з них означало основну дію, а друге — додаткову.

Розмовляти, усміхатись: _____________________________________________

Підходити, вітатись: ________________________________________________

Зупинитись, прислухатися: ___________________________________________

Декламувати, жестикулювати: ________________________________________

Укажіть вид утворених дієприслівників.

11. Змініть за відмінками числівник 1576.

Н. в. ______________________________________________________________

Р. в. ______________________________________________________________

Д. в. ______________________________________________________________

3. в. ______________________________________________________________

О. в. ______________________________________________________________

М. в. ______________________________________________________________

12. Відредагуйте речення:

1) Слухаючи цю мелодію, мені уявляються картини прочитаної книги.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Згадуючи про тебе, мені стає веселіше.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Працюючи над помилками, тобі згадаються всі правила.

______________________________________________________________

______________________________________________________________