УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 5. ОРФОГРАФІЯ (продовження)

І рівень

1. Буква и пишеться в усіх словах рядка

А пр...вернений, пр...сутній, пр...смішний

Б пр...стольний, пр...витий, пр...мушений

В пр...горнути, пр...сичений, пр...парований

Г пр...тиснутий, пр...в’ялений, пр...бережний

Д пр...рвистий, пр...голомшений, пр...критий

2. Помилку допущено в рядку

А священний, годинник

Б куплений, священник

В лебединий, прикордонник

Г картонний, вивчений

Д варений, лимонник

3. Буква з пишеться в усіх словах рядка

А ...гладити, ...дужати, ...палахнути

Б ...комплектований, ...багнути, ...невіритися

В ...чинити, ...важити, ...моделювати

Г ...сунути, ...чеплений, ...фокусований

Д ...тиснути, ...цідити, ...фальсифікувати

II рівень

Завдання 4—6 мають па меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

4.

Подвоєння літеру слові відбувається внаслідок

Приклади

1 збігу на межі префікса і кореня

А піввіку

2 збігу на межі кореня і суфікса

Б ллється

3 збігу' на межі основ

В прикордонник

4 збігу на межі дієслівної основи і постфікса

Г розрісся

Д беззбройний

5.

У сполученні слів із великої літери слід писати

1 перше слово

2 перше і друге слова

3 перше і третє слова

4 усі слова

Приклади

А Д/день Н/незалежності У/україни

Б В/велика В/вітчизняна В/війна

В О/організація О/об’єднаних Н/націй

Г С/сузір’я В/великого П/пса

Д Н/ненецький А/автономний О/окрут

6.

На місці пропуску пишеться буква

1 И

Приклади

А ко..фіцієнт

2 І

Б тра..кторія

3 Ї

В імун..тет

4 Е

Г р..торика

Д інту..ція

ІІІ рівень

7. Вставте букву там, де це потрібно.

І_нервація, експре_сія, Шил_ер, а_сорті, по_ліглот, і_регулярний, гаро_нський, і_мобілізований, конфе_ті, пе_ні, Цинци_наті, баро_ко, гри_п, піані_симо, андо_рський, ві_ничанка, інкогні_то, і_радіація, гра_фіті, а_перцепція, Джульє_та, інтерме_цо.

8. Кожне сполучення слів замініть одним словом із перфіксом пре-/при-

Дуже хороший, трохи солоний, близький до моря, дуже дивний, наближений до кордону, трохи в'ялий, дуже милий.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Від поданих слів утворіть прикметники:

Париж — _______________________

Кривий Ріг — _______________________

Козак — _______________________

Калуга — _______________________

Іртиш — _______________________

Казах — _______________________

IV рівень

10. Проілюструйте прикладами чергування приголосних звуків.

Т — Ч: ______________________________________________________________

СТ — Щ: ______________________________________________________________

Б — БЛ: ______________________________________________________________

З — Ж: ______________________________________________________________

Д — ДЖ: ______________________________________________________________

11. Поділіть для переносу слова поданого речення.

За давнім звичаєм в Україні після народження дитини обирають їй хрещених батька й матір, які разом із рідними батьками мають виховувати дитину до повноліття.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

12. Складіть афішу вигаданої ваші театральної вистави.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________