НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ - 2010

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Предмет і завдання соціолінгвістики

Розділ 1.ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

1.1. Становлення української соціолінгвістики

1.2. Дослідження мовної ситуації України й українсько-російського білінгвізму

1.3. Вивчення питань мовної політики

1.4. Методи соціолінгвістичних досліджень

Розділ 2. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ

2.1. Літературна мова

  2.1.1. З історії української літературної мови

2.2. Койне

2.3. Побутово-розмовне мовлення. Просторіччя. Сленг

2.4. Суржик у системі розмовних форм побутування української мови

 2.5.Соціальні діалекти

  2.5.1. Загальне визначення

  2.5.2. Професійні соціолекти

  2.5.3. Групові, або корпоративні соціояекти (жаргони)

 2.6.Таємні мови, або арго

  2.6.1. Професійні арго

  2.6.2. Арго злочинців

Розділ 3.БІЛІНГВІЗМ

Розділ 4. МОВНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ

4.1. Загальне визначення. Критерії класифікації мовних ситуацій

4.2. Кількісні показники вживання української та російської мов. Оцінні характеристики мов

4.3. Мови національних меншин

4.4. Комунікативне середовище: вибір мови спілкування

4.5. Володіння мовами

Розділ 5. МОВНА ПОЛІТИКА

5.1. Загальні зауваги

5.2. Мовна політика СРСР та її наслідки

5.3. Мовна політика України в добу незалежності

ДОДАТОК

Есеї студентів НаУКМА з соціолінгвістики

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ