Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Орфоепія

Вимова приголосних

гриб

рибка

загадка

плід

[гриб]

[рибка]

[загадка]

[пл'ід]

Виняток: [г] вимовляємо як [х] у словах нігті, кігті, вогкий, легко, дьогтю.

2. Глухі приголосні перед дзвінкими в середині слова одзвінчуються

отже

просьба

боротьба

[одже] [проз'ба] [бород'ба]

3. [в] ніколи не вимовляється як [ф]. На початку слова перед приголосним, на кінці слова після голосного, у середині слова після голосного перед приголосним вимовляється як нескладовий [у]

учора

лев

став

острів

правда

травка

вівтар

[учора]

[леу]

[стау]

[остр'іу]

[прауда]

[траука]

[в'іутар]

4. [дж], [дз] вимовляються як неподільні, злиті звуки (африкати), якщо вони не належать до різних частин слова (наприклад, префікса і кореня)

джура

дзвін

відзивати

надзвичайно

піджену

[джура]

[дзв'ін]

[в'ідзиевати]

[надзвиечайно]

[п'іджеину]

5. [ж], [ч], [ш], [дж], [щ], [б], [п], [в], [м], [ф], [г],

[ґ], [к], [х] вимовляються завжди твердо. Бувають напівпом'якшеними перед [і] та перед я, ю, є в окремих іншомовних словах

чистий

шовк

голуб

Київ

кітель

Бєляєв

роздоріжжя

бязь

пюре

[чйстий]

[шоук]

[голуб]

[Klljiy]

[к'ітеил'] [б'ел'а]еу] [роздоур'іж':а] [б'аз']

[п'уре]