Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Орфографія


Орфограми бувають буквені (написання букв у словах, чергування звуків) і небуквені (написання слів разом, окремо, через дефіс, перенос слів, уживання м’якого знака, апострофа).