Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Графіка


Буква (літера) — це умовний знак звука, який лише позначає його, а не відображає його суті. Тому одні й ті самі букви в різних мовах можуть мати неоднакове значення. Наприклад: укр. е, и та рос. е, и).

Букви, розміщені в певному порядку, називаються алфавітом, або азбукою (абеткою).

Український алфавіт складається з 33 букв, одна з яких (ь) не має звукового значення, а позначає м’якість попереднього приголосного. Крім букв, в українській мові використовуються значки (апостроф), (знак наголосу), - (перенос), - (дефіс), розділові знаки (кома, крапка, тире, лапки, двокрапка, дужки, три крапки, крапка з комою, знак питання, знак оклику).

Букви мають дві форми — велика буква і мала буква.