Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Словосполучення

Просте речення

Обставина

Обставина — другорядний член речення, який указує на місце, час, спосіб, мету, умову, причину дії і відповідає на питання де? коли? як? для чого? за якої умови? чому? та ін.

Обставини виражаються:

— обставини способу дії, що вказують на спосіб дії чи ознаки і відповідають на питання як? яким способом?

— обставини міри и ступеня, які характеризують дію, стан чи ознаку за ступенем чи мірою їх вияву і відповідають на питання якою мірою? як багато?

— обставини мети, які вказують на мету дії і відповідають на питання з якою метою? для чого?

— обставини умови, що вказують на явище, стан, за наявності якого може відбуватися дія, і відповідають на питання за якої умови?

— обставини причини, що вказують на причину дії і відповідають на питання чому? через що? з якої причини?

— обставини допустові, які вказують на умову, всупереч якій дія відбувається.