Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Службові частини мови

Сполучник

Зразки розбору сполучника

Житло просте, як добре слово, й законне, немовби створили його не людські руки, а сама природа, немовби зросло воно, як плід серед зелені й квітів... Не було на білих її [хати] стінах ні фамільних портретів, ні шкірою оббитих крісел, ні скринь у кутку, ні панцирів предків, бо рубалися предки в давнину з непокритими грудьми (О. Довженко).

Як — сполучник; приєднує порівняльний зворот; підрядності, порівняльний, простий, похідний від прислівника, одиничний.

Й — сполучник; поєднує однорідні члени; сурядності, єднальний, простий, непохідний, одиничний.

Немовби — сполучник; приєднує підрядні порівняльні речення; підрядності, порівняльний, складний, похідний, одиничний; пишеться разом.

Ні... ні — сполучник; з’єднує однорідні члени; сурядності, розділовий, простий, повторюваний, непохідний, пишеться окремо зі словами.

Бо — сполучник; приєднує підрядне речення до головного в складнопідрядному реченні; підрядності, причинний, простий, непохідний, одиничний.