Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Службові частини мови

Прийменник

Походження прийменників

Прийменники за походженням поділяються на непохідні (або первинні) та похідні (або вторинні).

Непохідні (первинні) прийменники — це ті, які виникли в мові давно, і походження їх уже не можна встановити: без, в (у, уві), від (од), для, до, з (із, зі, зо), за, крізь, між, на, над (наді, надо), о (об), під (піді), по, при, про, через.

Прийменники, які походять від інших частин мови, є похідними (вторинними). Серед них виділяють:

— похідні від іменників (кінець, коло, край, круг, кругом, внаслідок, перед, протягом, шляхом, за рахунок, з приводу, з нагоди, в галузі, з метою, в інтересах, на чолі, на випадок і под., наприклад: сидів кінець столу, коло броду, край дороги, внаслідок стихійного лиха, шляхом розрахунків, за рахунок позабюджетних коштів, в інтересах справи, на чолі команди);

— похідні від дієслів (завдяки, включаючи та ін., наприклад: завдяки допомозі, включаючи відсутніх, виключаючи готову продукцію);

— похідні від прислівників (близько, всупереч, вздовж, впоперек, вслід, довкола, ззаду, мимо, навкруги, навколо, неподалеку, поблизу, поверх, після, поруч, поряд, спереду, уздовж, уперед та ін., наприклад: близько лану, всупереч долі, довкола села, мимо перехожих, поблизу стадіону, поверх сорочки, поруч нього, уперед батька).

Не слід плутати прийменники з однозвучними прислівниками. Порівняйте:

Хлопці сіли поряд матері. — Ворожий табір був зовсім поряд.

Прийменники можуть бути синонімами: біля — близько — коло,

між — проміж, обіч — обабіч, збоку антонімами: від — до, без — з, під — над.