Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абсолютна температура 22

Агрегатний стан 27, 30

Аморфні тіла 31

Ампер Андре Марі 217

Ампер 218

Амперметр 219

Андрес Цельсій 20

Атомне ядро 170

Атом 207

Горіння 119

Двигун внутрішнього згоряння 133, 137, 143

Джеймс Уатт 131

Джон Джозеф Томсон 167

Джерело струму 212

Джоуль Джеймс Прескот 262

Дифузія 12

Діелектрики 177, 206

Дуговий розряд 277

Бенджамін Франклін 179

Броунівськй рух 13,14,15

Випаровування 99

Внутрішня енергія тіла 58

Вольтметр 222

Галілео Галілей 25

Гальванометр 204

Газовий розряд 272, 276

Георг Ріхман 179

Електрична іскра 137

Електростатика 159, 162, 185

Електризація 160

Електрофорна машина 163

Електроскоп 166

Ернест Резерфорд 170

Електрон 170

Електричне поле 182

Електрична схема 210

Електричне коло 210

Електропровідність 225

Електронагрівальні прилади 264

Електроліз 266, 268

Енергія 187

Заряд 162, 167,172, 178, 184, 192

Закон збереження електричного заряду 174

Закон Кулона 191

Закон Джоуля - Ленца 262

Закон Фарадея

Запобіжники 281

Іскровий розряд 276

Йене Берцеліус 45

Йонізація 275

Калориметр 84

Кипіння 101, 102

Кількість теплоти 75, 77

Коефіцієнт корисної дії 130

Конвекція 64, 69, 70

Конденсація 100

Компресор 143

Коронний розряд 277

Коротке замикання 281

Крутильні терези 191

Кристалізація 93

Ленц Еміль Християнович 263

Майкл Фарадей 183, 268

Магнітна дія 203

ІІанотехнології 47

Напівпровідники 177, 206

Напруга 221, 236

Опір 225, 228, 237, 242

Отто фон Геріке 163

Пароутворення 98

Парова машина 128

Питома теплота 94, 106, 120

Питома теплоємність 77

Плавлення 93

Плазма 29, 33

Полімери 45

Потужність 258

Провідник 177, 266

Реостат 232

Рекомбінація 267, 273

Реперні точки 20

Роберт Броун 13

Робота 61, 221, 257

Рідкі кристали 43

Сила струму 216, 224, 236, 242

Струм 204

Турбіна 141

Температура 9, 22

Теплові явища 7

Теплові машини 8

Теплова рівновага 10

Теплообмін 10,11, 60, 72

Теплове розширення 36, 40

Теплопровідність 63

Теплове випромінювання 65, 67, 72

Теплоємність 75, 76

Тепловий баланс 82, 83

Тепловий двигун 125, 126

Температурний коефіцієнт опору 234

Тліючий розряд 276

Тяга 121

Уільям Гільберт 160

Фотоелемент 213

Фулерени 49

Шкала Цельсія 20

Шарль Кулон 190