Фізика 7 клас

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

 

§13. ВЛАСТИВОСТІ Й ДІЇ СВІТЛА

 

2. ЯК СВІТЛО ДІЄ НА НАВКОЛИШНІ ТІЛА?

 

Найвідоміша дія світла — це, звичайно, освітлювання. Але є й інші дії світла.

ПРОВЕДЕМО ДОСЛІД

Піднесіть руку під настільну лампу, і ви відразу відчуєте тепло. Отже, світло не тільки освітлює тіла, а й нагріває їх.

Теплову дію світла спричинює те, що тіла поглинають світло. Унаслідок цього енергія, яку несе світло, частково перетворюється в енергію хаотичного руху молекул тіла. Темні тіла сильніше поглинають світло, ніж світлі, унаслідок чого світло й нагріває темні тіла сильніше. Ось чому влітку, особливо в спеку, зазвичай носять світлий одяг.

Нагрівання сонячним світлом породжує великий кругообіг води в природі, про який ми вже розповідали. Вода морів і океанів унаслідок нагрівання випаровується. Підіймаючись, пара охолоджується й перетворюється в крапельки води та кришталики льоду, з яких утворюються хмари. А потім із хмар іде дощ або сніг, і вода повертається в моря та океани (зокрема, за допомогою річок).

Могутні урагани та грози теж спричинені дією сонячного світла — нерівномірним нагріванням Сонцем поверхні Землі. І пори року змінюють одна одну через те, що Сонце взимку й улітку не однаково нагріває Північну й Південну півкулі Землі.

Світло має хімічну дію, тобто спричиняє перетворення молекул — хімічні реакції.

1 Один з геологічних періодів, протягом якого формувалося викопне паливо, так і називають — кам’яновугільним.

Найважливіші для життя на Землі хімічні реакції — ті, що відбуваються в листі рослин під дією сонячного світла. Їх називають фотосинтезом (від грецьких слів «фотос» — світло та «синтезис» — з’єднання, складання). Хімічну дію світла використовують у фотографії: зображення на фотоплівці й фотопапері виникає внаслідок хімічних реакцій, що відбуваються під дією світла.

Світло має й електричну дію: унаслідок освітлення з речовини можуть вилітати електрони, у результаті чого виникає електричний струм. Це використовують, наприклад, у цифрових фотоапаратах і в телебаченні для передавання зображень. Ми розповімо про це далі. Отже, світло освітлює та нагріває, а також може спричинювати хімічні реакції та електричний струм.