Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ III ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 1 Земля як планета

§ 28. Ґрунт

Вивчення параграфа допоможе вам:

• з’ясувати склад ґрунту;

• пояснювати утворення ґрунту;

• використовувати знання про властивості ґрунту;

• розвивати вміння доглядати за ґрунтом.

Ґрунт — особливе природне утворення. Відомо, що ґрунт — це верхній пухкий шар, який вкриває земну поверхню. Кожний знає, що на ньому ростуть трави, кущі, дерева. А чи можна ґрунт віднести до гірських порід? На гірських породах, наприклад піску, глині, граніті, рослини не ростуть.

Ґрунт має певну властивість — родючість. Саме це й відрізняє його від гірських порід. Родючість — це здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами. Ось чому ґрунт називають особливим природним утворенням.

Обробіток ґрунту

Ґрунт — це верхній пухкий шар земної поверхні, якому властива родючість.

Як утворюється ґрунт. Ґрунт утворюється тривалий час в результаті складної взаємодії гірських порід, сонячного тепла, вологи, рослин і тварин. Гірські породи є основою для формування ґрунту і визначають його склад. Погодні умови зумовлюють наявність у ньому вологи. Численні тварини, які живуть у ґрунті, — черв’яки, мурашки, жуки, кроти, — розпушують ґрунт і покращують проникнення в нього води й повітря. Мікроорганізми розкладають рештки рослин, з яких утворюється перегній (гумус) (мал. 87).

Мал. 87. Чинники утворення ґрунту

Щоб уявити утворення ґрунту, можна подати такий спрощений запис:

(гірські породи + вода + повітря + тепло + перегній) х час = ґрунт

Шар ґрунту на земній поверхні невеликий — від кількох сантиметрів до кількох метрів. Але його утворення триває століттями. При густому рослинному покриві й за сприятливих умов для виникнення шару ґрунту завтовшки 1-2 см потрібно близько 500 років.

Склад і властивості ґрунту. До складу ґрунту входять неорганічні й органічні речовини. Неорганічні речовини — це частинки зруйнованих твердих гірських порід, пісок, глина.

Проведемо досліди, щоб пересвідчитися, що входить до складу ґрунту.

Дослід 1. У склянку з водою вкинемо грудочку ґрунту. Будемо спостерігати, як до поверхні піднімаються бульбашки. Це вода витіснила повітря, що було в ґрунті.

Дослід 2. Покладемо грудочку ґрунту на аркуш паперу. Розкачаємо його порожньою пляшкою або склянкою, ніби тісто на вареник. Будемо спостерігати, як на аркуші з’явилася мокра пляма. Дослід доводить, що у ґрунті є вода. Виявити воду у складі ґрунту можна, нагріваючи його у відкритій посудині, якщо потримати над нею холодний предмет.

Органічні речовини, або перегній (гумус), утворилися з решток організмів. Саме в гумусі містяться речовини, необхідні для живлення рослин. Тому від його кількості залежить родючість ґрунту: чим більший вміст гумусу, тим родючіший ґрунт, тим вищим буде врожай сільськогосподарських культур.

Дощовий черв ’як

Основна властивість ґрунту — його родючість — залежить від кількості в ньому органічних речовин (перегною, або гумусу).

Значення ґрунту. Звісно, кожний знає, що людина, використовуючи і дикорослі рослини, і сільськогосподарські культури, що зростають на ґрунті, забезпечує себе, першочергово, продуктами харчування.

Водночас важливо розуміти, яке значення має ґрунт для нашої планети загалом. Він є джерелом живлення для людини і всіх живих організмів, а також середовищем їхнього існування. Його властивість (бідний або родючий) визначає розселення різних видів організмів на Землі. Тому значення ґрунту на нашій планеті таке ж важливе, як повітря чи води.

На нашій планеті ґрунти майже повсюди вкривають суходіл. Вони дуже різноманітні, тому що утворюються за різних природних умов. В Україні поширені чорноземи — найродючіші ґрунти у світі. Вони утворилися під багатою трав’янистою рослинністю степів. Шар чорнозему може бути понад 1 м. Чорноземи — величезне багатство, яке необхідно цінувати і берегти.

- Пригадайте, яке значення має ґрунт для людини.

Догляд за ґрунтом. Утворюється ґрунт дуже повільно. А зруйнувати його можна дуже швидко. До руйнування і збіднення ґрунтів може призвести неправильний його обробіток. Це, у свою чергу, може спричинити видування верхнього родючого шару вітром та змивання його поверхневими водами. Велику загрозу ґрунтам несуть яри, які руйнують великі площі землі.

Щоб зберегти ґрунти, потрібно правильно їх обробляти. Схили треба орати упоперек, щоб вода не могла стікати поздовжніми борознами і змивати родючий шар. Мінеральні добрива й отрутохімікати, які при надмірній кількості можуть забруднювати ґрунт, необхідно вносити в міру. Насадження лісозахисних смуг запобігає видуванню ґрунту вітром. Щоб зупинити ріст ярів, їх схили засаджують кущами і деревами.

Людина має дбайливо доглядати за ґрунтами, оберігаючи їх від виснаження та забруднення.

Яр

Будьте захисниками природи

Щорічно на Землі змивається дощами, видувається вітром близько 26 млрд тонн родючого шару ґрунту. Які заходи ви можете запропонувати для захисту ґрунтів у своїй місцевості?

Відомий учений Чарлз Дарвін так сказав про дощового черв’яка: «Мабуть, не знайдеш іншої тварини у світі, яка відіграла б таку велику роль у природі». Армія цих підземних копачів на 1 га ґрунту становить 130 тис. особин загальною масою близько 400 кг. За рік вони перевертають понад 30 т землі.

Перевірка знань

1. Що таке ґрунт? Як він утворюється?

2. Скільки років потрібно працювати природі, щоб створити ґрунт шаром 1 см?

3. Що входить до складу ґрунту?

4. Які ґрунти поширені у вашій місцевості? Чи родючі вони?

5. Використовуючи різні джерела інформації, опишіть у зошиті властивості ґрунту, що поширений у вашій місцевості.

Назва ґрунту

Колір

Вміст перегною

(багато, мало)

Родючість

(висока, низька)