Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ I ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

§ 12. Явища природи

Вивчення параграфа допоможе вам:

• наводити приклади природних явищ (біологічних, фізичних, хімічних);

• розрізняти фізичні, хімічні та біологічні явища;

• описувати явища природи за поданим планом.

- Пригадайте, що називають природою.

Як вам відомо, явища — це зміни, що відбуваються з тілами природи. У природі відбуваються різноманітні явища. Світить Сонце, стелиться туман, дме вітер, біжать коні, з насінини проростає молода рослина — це лише окремі приклади. Щоденне життя кожної людини також сповнене явищ, які відбуваються за участю штучних тіл. Наприклад: їде автомобіль, гріється праска, звучить музика. Озирнувшись довкола, ви побачите і зможете навести чимало інших прикладів явищ.

Учені поділили явища природи на групи. Розрізняють біологічні, фізичні, хімічні явища.

Біологічні явища. Усі явища, які відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами, називаються біологічними явищами. До них належать проростання насіння, цвітіння, утворення плодів, листопад, зимова сплячка тварин (мал. 28) тощо.

Явища природи

Мал. 28. Біологічні явища: а — проростання насіння; б — політ птаха; в — листопад

Фізичні явища. Ознакою фізичних явищ є зміна форми, розмірів, місця розташування тіл та їх агрегатних станів (мал. 29). Коли гончар виготовляє горнятко з глини, змінюється форма. При добуванні кам’яного вугілля змінюються розміри шматків цієї корисної копалини. Під час руху велосипедиста зазнають змін розташування велосипедиста і велосипеда щодо тіл, які знаходяться обабіч дороги. Танення снігу, випаровування і замерзання води супроводжуються переходом речовини з одного агрегатного стану в інший. Під час грози гуркоче грім і з’являється блискавка. Це фізичні явища.

Погодьтеся, що наведені приклади фізичних явищ дуже різноманітні. Та якими б різноманітними не були фізичні явища, у жодному з них не відбувається утворення нових речовин.

- Які зміни відбуваються з пластиліном під час ліплення, з крейдою під час писання на дошці, з водою — під час її кипіння?

Фізичні явища — явища, під час яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин, з яких вони виготовлені.

Мал. 29. Фізичні явища

Мал. 30. Хімічні явища: а — іржавіння металу; б — виділення вуглекислого газу при додаванні до соди оцту; в — хімічний аналіз води

Хімічні явища. Вам добре відомі такі явища, як горіння свічки, утворення іржі на залізному ланцюгу, скисання молока тощо (мал. 30). Це приклади хімічних явищ.

До хімічних явищ належать явища, під час яких з одних речовин утворюються інші.

Хімічні явища знайшли широке застосування. За їх допомогою люди добувають метали, створюють засоби особистої гігієни, матеріали, ліки, готують різноманітні страви.

Станьте дослідниками природи

Спостерігати за явищами природи можна вдома, у школі чи за містом і селом. Але науковий метод спостереження передбачає опис одержаних результатів за певним планом.

Проведіть спостереження за будь-яким явищем природи й опишіть його за планом:

1. Дата, коли явище відбулося (день, рік, час).

2. Місце, де відбулося явище.

3. Тіла природи, з якими явище відбувалось.

4. Зміни, що відбулися в розмірі, формі, кольорі, місці розташування тіла.

5. Перетворення речовин під час явища.

Зробіть висновок, до якої групи належить спостережуване вами явище.

Підготуйте презентацію результатів спостереження, дотримуючись плану. Порадьтеся з членами вашої родини, як її краще оформити.

Снігопад

Перевірка знань

1. Які явища природи ви знаєте?

2. Чим фізичні явища відрізняються від хімічних?

3. Про які явища йдеться у таких прислів’ях і приказках? Вода камінь точить.

Кочерга вогню не боїться.

Жолудь малий буває, а з нього великий дуб виростає.

4. Заповніть таблицю в зошиті прикладами зазначених явищ: росте пролісок, почорніло срібло, розбилася скляна шибка, пуголовок перетворився на жабку, у двигуні автомобіля згорає пальне, пливе човен.

Біологічні

Фізичні

Хімічні
5. Учні до свята надували повітряні кульки. Одна група учнів стверджувала, що здійснює хімічне явище, інша — що фізичне. Яка група учнів мала рацію? Обґрунтуйте свою відповідь.