Скачати підручники з Української мови

Актуальна програма

10 клас

Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018 - Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти - Дібрані вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, спрямовану на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою. Дотримано послідовності й наступності між завданнями й мовним матеріалом, логіки розташування змістових компонентів, неперервності формування в учнів предметної й ключових компетентностей, готовності до будь-яких життєвих ситуацій. - З метою впровадження компетентнісного підходу в підручнику вміщено завдання на вибір, передбачено такі компоненти уроку як ціле- визначення, рефлексія, аналітичні вправи і завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в парах і групах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо

9 клас

8 клас

7 клас

5 клас

4 клас

Застарілі

11 клас

10 клас

7 клас

6 клас

5 клас

4 клас

2 клас