Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 9 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів


Пригадаймо!

Слова називають предмети, дії, ознаки, тобто мають лексичне значення. Так, вимовляючи слово булава, уявляємо палицю з кулястим кінцем. Вона була знаком гетьманської влади та влади кошового отамана Війська Запорозького. Це і є лексичне значення слова булава. Коли пояснюємо, що означає слово, розкриваємо його лексичне значення.

Лексичне значення слова навчатися — «набувати певних знань, опановувати щось». Слово розумний означає «такий, що має ясний розум, тямущий, кмітливий».

68

1. Спишіть висловлювання про словник.

 Запам'ятаймо!

1. Слово — образ, а словник — це всесвіт в алфавітному порядку (Вольтер). 2. Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля (М. Рильський).

2. Розкажіть, з якими словниками вам доводилося працювати.

Запам’ятаймо!

Словники — тлумачний та іншомовних слів — мають спільні й відмінні ознаки.

Спільне для тлумачного словника та словника іншомовних слів

1. Слова або словникові одиниці, розміщено за алфавітом.

2.  Слова подані за правописом.

3. У словах поставлено знак наголосу.

4.  Словникову одиницю супроводжено тлумаченням, тобто поясненням лексичного значення.

5.   В однозначних словах указано одне лексичне значення, у багатозначних — кілька.

Відмінне

Тлумачний словник

Словник іншомовних слів

1. Описує лексику сучасної української мови (незапозичені й запозичені слова), а також пояснює значення фразеологізмів.

2. Може містити інформацію про граматичні ознаки (належність слова до частини мови, відмінкові й особові закінчення).

3. Указує на стилістичне забарвлення слів (урочисте, розмовне, іронічне тощо).

4. Значення слів і фразеологізмів ілюструється цитатами з текстів.

3. Слугує довідником для встановлення правильного вживання слів у сучасній літературній мові.

1. Описує лише запозичену лексику.

2. Називає мову, з якої походить слово.

3. Слугує довідником для встановлення походження іншомовного слова та його правильного вживання в сучасній літературній мові.

1 — Умовна позначка іншого варіанта тлумачення.

2 — Умовні позначки граматичного значення.

3 — Умовні позначки стилістичного забарвлення та лексичного значення.

4  — Літера-позначка, яка допомагає знайти слово на відповідну букву алфавіту.

5 — Колонтитул — напис у верхньому

лівому чи правому кутку сторінки, що вказує на слово, з якого починається тлумачення на сторінці.

У тлумачному словнику знаком // позначається відтінок лексичного значення слова. Умовні позначки граматичного, лексичного значення, а також стилістичного забарвлення слова в сучасній мові:

-а, -и — закінчення родового відмінка однини; ч. — чоловічий рід; ж. — жіночий рід; с. — середній рід; перен. — переносне значення; заст. — застаріле слово; діал. — діалектне слово; поет. — поетичне слово.

Багатозначність слова позначається числами 1; 2;….

69

1. Прочитайте приклади словникових статей тлумачного словника.

Лагодиш, -джу, -диш. 1. Усуваючи пошкодження, робити придатним для користування: ладнати. В яру колись гайдамаки Табором стоят, Лагодили самопали, Ратища стругали (Шевч.). 2. перен. Усувати, ліквідувати непорозуміння, припиняти сварки тощо. // Уладнувати, виправляти. 3. Робити щось готовим, придатним для вжитку, користування. Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку (Коцюб.).

Вітраж, -а. и. Малюнок на склі або візерунок із кольорового скла (у вікнах, дверях і т. ін.). У своїх полотнах — або краще вітражах, бо це малювання по склу, він [мороз] виявляє багатий декораційний смак (Коцюб.).

2.   Доберіть синоніми до дієслова лагодити, скориставшись наведеним тлумаченням. Запишіть.

70

1. Установіть відповідність.

1  ясир    

А бойовий човен запорозьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або очеретом для кращої плавучості й захисту від ворога

2  долина 

Б сукупність збройних сил держави; армія

3  компас 

В який не зазнає гноблення, поневолення;   незалежний, самостійний

4  чайка    

Г прилад для визначення північного напрямку

5  вільний

Г розмова двох осіб

6  діалог

Д рівна місцевість між пагорбами чи горами

7  військо

Е бранці, полонені, яких захоплювали турки й татари під час розбійницьких нападів на українські, російські та польські землі в XV-XVIII ст.

2. Які з наведених слів, на вашу думку, є іншомовними? Поясніть, чому ви так вважаєте.

3. Складіть і запишіть два речення з будь-якими з цих слів.

71

Порівняйте приклад пояснення запозиченого слова вітраж у тлумачному словнику (впр. 69) і в словнику іншомовних слів.

Вітраж (від фр. vitrage — вставляння шиб) — кольорове скло у вікнах, дверях, ширмах.

72

Випишіть з тлумачного словника по два приклади однозначних і багатозначних слів.

73

Випишіть з тлумачного словника п’ять слів із стилістичними позначками. Поясніть значення цих позначок.

Запам’ятаймо!

У словнику іншомовних слів слова-терміни супроводжуються позначками, що вказують на сферу вживання слова, наприклад: архіт. — архітектура, геогр. — географія. мор. — морська справа, фін. — фінансовий термін, юр. — юридичний термін.

Словник подає скорочення назв мов. які використовуються в поясненні: англ. — англійська, араб. — арабська, грецьк. — грецька? іт. — італійська, кит. — китайська, латин. — латинська, фр. — французька (1).

Стилістичні позначки: поет. — поетичне. розм. — розмовне, ірон. — іронічне (2).

У квадратних дужках подається назва мови, слово з неї та його переклад. Багатозначність слова позначається числами 1; 2:….

Усміхнімося!

74

Прочитайте усмішку. Випишіть іншомовні слова. Поясніть їх значення.

Бультер'єр з бульдозером

Бультер'єр з бульдозером

Гуляли понад озером:

Купили торт з морозивом,

І шоколадку колір беж,

І дивну квітку бульдонеж.

Г. Фалькович

75

Спишіть текст. З’ясуйте за словниками значення виділених слів.

Українські хроніки, літописи, мемуари іноземців зберегли відомості про козацьку державу — Запорозьку Січ. Вона зародилася на острові Хортиця, що на Дніпрі. Там у 1554-1555 роках гетьман Дмитро Вишневецький збудував фортецю — військове укріплення для захисту українців і всієї Європи XVI ст. від нападів турків і татар. На Січ тікали вільнолюбні люди. Вони жили за законами християнської демократичної республіки, самі обираючи козацьких ватажків — кошового отамана, гетьмана, писаря, суддю.

76

1. Установіть відповідність.

1 фірма

А комплекс споруд, розташований на станціях шляхів сполучення, призначений для обслуговування пасажирів, управління рухом транспорту тощо

2   тест

Б спортивна снасть для ловлення риби

3 вокзал

В рухомі сходи для переміщення людей; застосовують у метро, на вокзалах, у торговельних спорудах

4   спінінг  

Г сукупність побутових вигод; упорядкованість і затишок у квартирах, громадських закладах, транспортних засобах

5   комфорт

Ґ торговельне, господарське або промислове підприємство

6   кемпінг 

Д табір, база для автотуристів

7 ескалатор

Е список формалізованих завдань, за результатами виконання яких перевіряють рівень знань, умінь, навичок екзаменованого

2. Складіть міні-твір, використовуючи запозичені слова.

77

Доберіть синоніми до слів іншомовного походження, скориставшись довідкою.

Інтелект, гіпотеза, автономія, генеза, імунітет, акцентувати, оптимальний.

Довідка: незалежність, несприйнятливість, розум, припущення, наголошувати. походження, найкращий, найпридатніший.