Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 40 Особливості творення Іменників. Правопис складних Іменників


Іменникам властиві всі способи словотворення:

• префіксальний; • суфіксальний: • префіксально-суфіксальний;

• безафіксний; • складання слів, основ, початкових букв; • перехід слів з однієї частини мови в іншу.

315

1. Запишіть іменники, зашифровані в схемах. Якими способами вони утворені?

2. Створіть власну схему, у якій було б відображено суфіксальний спосіб словотворення.

316

Спишіть текст, визначте спосіб творення виділених слів.

Євген Оскарович Патон, видатний учений у галузі мостобудування. засновник відомого у світі Інституту електрозварювання НАН України, писав: «Мені подобаються точні науки не самі собою, а можливістю їх застосування на практиці. Абстрактні числа й формули — не для мене. Інша річ — побачити ці формули й ряди цифр утіленими в будівельних конструкціях. А мости — один із найцікавіших видів таких конструкцій».

Усміхнімося!

317

1. Прочитайте вірш Г. Фальковича. Випишіть іменники зі «страшними» суфіксами. Поясніть, якого значення надають словам «страшні» суфікси.

Страшні суфікси

Щойно втрапили у ліс

Я і мій собака —

Там нас ледве не загриз

Тарган-Тарганяка.

Дременули ми нараз:

Тільки вітер свище,

А зі схованки на нас —

Павук-Павучище.

Ми від нього навтьоки

Крізь кущі, яруги,

А за нами — хижаки,

Хробацюри-Хробаки,

Комар-Комарюги…

Всі голодні та страшні!

Клацають зубами!..

Добре, що лише вві сні

Це було із нами.

2. Випишіть з вірша іменники, які не мають «страшних» суфіксів. Від яких з них можна утворити слова зі «страшними» суфіксами?

318

Спишіть слова. Позначте суфікси, за допомогою яких утворюються назви професій, роду занять.

Авіатор, бригадир, банкір, вантажник, водій, учений, учитель, газетяр, дизайнер, диригент, скрипаль, черговий.

2. Запишіть іменники — назви професій своїх родичів чи знайомих. Яким способом утворені ці іменники?

Усміхнімося!

319

1. Прочитайте вірш Г Фальковича. Спишіть. Поясніть, якого значення надають суфікси виділеним іменникам.

Нестрашні суфікси

Що мені степи і хащі.

Ікла, пазурі і пащі? —

Не боюсь я навіть зблизька

Ні пантерки, ні тигриська!

Що мені змія? — Зміючка!

Не гадюка, а гадючка.

Не пітон — пітончик,

Не бізон — бізончик!

І не лев, а левчик,

І не вовк, а вовчик.

Я — хоробрий хлопчик:

Хлопчик, плюс хоробчик.

Дочитай ремарку:

Він був у зоопарку.

2. Поясніть, як утворилося слово хоробчик.

320

1. Прочитайте текст Випишіть виділені іменники, розберіть їх за будовою.

Мости — невтомні трудяги, у яких немає ні свят, ні вихідних. Вони працюють цілодобово, за будь-якої погоди й пори року. Багато їх залишив у спадок нащадкам Євген Оскарович Патон. Та є в Києві один — Парковий міст. А в народі його називають «мостом закоханих». Він — це надійність, романтичність, легкість, вишуканість, тендітність. Хочеться навіть назвати його щонайлагідніше — місток. Чудовий краєвид відкривається з нього. Ми бачимо Дніпро, по якому велично пливуть білі кораблі та снують прогулянкові річні трамвайчики. Цей міст — один із незабутніх подарунків Майстра дітям, онукам. правнукам. Україні.


2. Доберіть спільнокореневі слова до виписаних слів. Поясніть спосіб їх утворення.

321

Прочитайте уривок із вірша Б. Олійника про Є. Патона. Випишіть виділені слова. Утворіть від них іменники. Визначте спосіб творення.

Одні залюблені в старі листи.

Ті — в музику.

А ті — в руді томища.

Таке життя…

А він любив мости.

О, не любив — кохав […].

А може, й вище!

Він міг, як маг, єднати береги.

Над урвищем зависнути орлино.

І перед ним ставали на коліна

Жахких проваль

повержені боги…

Добрі зерна мови

322

Прочитайте текст. Пригадайте ситуацію, у якій ви могли б ужити фразеологізм і слід захолонув.

Дмитрик і Яся рвати вишні на вареники. Несподівано під парканом з’явився сусідський хлопець на велосипеді. Дмитрика з вишні як вітром здуло. Хлопці на велосипедах гайнули до річки. З ганку почувся голос бабусі: «А Дмитрика вже й слід захолонув!»

Яся здивувалася. Мабуть, захолонуть вареники, не дочекавшись Дмитрика, але як може захолонути його слід?

— Так кажуть про того, хто швидко зник. — пояснила бабуся. — і      його вже й не наздоженеш.

323

1. Підготуйте відповідь за поданим планом на уроці в науковому стилі на тему «Правопис складних іменників». Кожна група опрацьовує один пункт плану.

Для цього зверніться до §22-25. Виберіть і запишіть правила, що стосуються правопису складних іменників. Проілюструйте кожне правило власними прикладами.

План відповіді на тему «Правопис складних іменників»

1. Правила написання складних іменників зі сполучними голосними о, е, є.

2. Правопис складних іменників разом.

3. Правопис складних іменників через дефіс.

4. Написання іменників з пів-, напів-, полу-.

5. Правопис складноскорочених слів.

2. Прослухавши інформацію однокласників, складіть усний відгук на їхні відповіді. Використайте поданий план. Не забувайте про правила доброзичливої критики.

План аналізу усної відповіді на тему

«Правопис складних іменників»

1. Повнота розкриття теми.

2. Послідовність викладення матеріалів.

3. Можливість доповнити, уточнити відповідь.

4. Дотримання вимог наукового стилю.

5. Доцільність дібраних прикладів до сформульованих правил.

6. Загальна оцінка відповіді.

324

1.   Спишіть слова, розкриваючи дужки, вставляючи, де потрібно, відповідні літери, дефіс, апостроф.

Верт(..)літ, ліс(..)сплав, чорн(..)гуз, чорн(..)зем, верб(..)ліз, ліс(..)степ, нос(..)ріг. авт(..)страда, вел(..)трек, перекоти(..)поле, шести(..)денка, 750(..)річчя, пів(..)аркуша, пів(..)години, пів(..)коло, пів(..)місяць, пів(..)огірка, пів(..)яблука, напів(..)сон, пів(..)Європи, пів(..)Києва, авто(..)мото(..)гурток, купівля(..)продаж, Лисичка(..)Сестричка, жар(..)птиця, Свят(..)вечір, стоп(..)кран, прем’єр(..) міністр, кіловат(..)година, екс(..)чемпіон, міні(..)футбол, чар(..)зілля, місто(..)Київ, ріка(..)Дунай, звіробій(..)трава, дівчина(..)красуня, красуня(..)дівчина, жук(..)короїд, заець(..)русак, льон(..)довгунець, Укр(..)інформ, Дон(..)бас.

2. З'ясуйте, від яких слів утворилися виділені слова.